Les

Statskonferansen 2019 direkte

Parat-konferansen for tillitsvalgte i staten. Tema for konferansen er «Læring og utvikling i en digital tidsalder».
Av Lise Harstad 05.06.2019 15:40

De to første delene av dagens strømming finner du lengre på siden.

Parats konferanse for tillitsvalgte i staten5. og 6. juni på Quality Airport Hotel Gardermoen

Konferansier: Marlen Faannessen fra KS-Konsulent

Program onsdag 5. juni

10:00–10:45 Registrering og enkel servering

10:45–11:00 Åpning ved leder i Parat, Vegard Einan

11:00–11:30 Hvordan kan Norge utnytte mulighetene gjennom digitalisering, robotisering og kunstig intelligens? Paul Chaffey, statssekretær for digitaliseringsministeren

11:30–12:00 Kompetanse i et arbeidsliv i endring Jorodd Asphjell, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

12:00–13:00 Lunsj

13:00–13:30 Læring hele livet – hvordan henge med? Mari Trommald, leder Arbeidsgiverrådet i staten

13:30–13:45 Gruppeoppgave: Hvordan kan det vi har hørt hjelpe oss med å få til læring på arbeidsplassen? Hva kan utfordringene være? 

13:45–14:00 Pause 

14:00–15:20 Læring og utvikling på arbeidsplassen. Hvilke praktiske erfaringer har vi?
Forsvaret, Domstoladministrasjonen og Skatteetaten

15:20–15:35 Pause

15:35–16:20 Gruppeoppgave: Hvordan kan vi gjøre dette på egne arbeidsplasser?

16:20–16:40 Pause med en matbit

16:40–17:40 «Tenk om det går» Nina Nakling, pedagog, coach og endringsleder

17:40–17:45 Avslutning ved leder i Parat, Vegard Einan

19:30 Middag

Del 1, fra kl 10:40 - 12:00Del 2
Våre medlemsblader
Video

Besøk hos Kartverket

Vektere er en viktig arbeidsgruppe

Årets medlem i Farmasiforbundet 2019

Legemiddelmangel

Halloweenmannen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo