Les

Statsbudsjettet 2022: Politilederne savner finansiering

Frank Gran. Foto: Vetle Daler
Forbundsleder Frank Gran i NPL mener politisatsingen i forslaget til statsbudsjett mangler skikkelig finansiering. – Dette vil påvirke politilederes handlingsrom, sier han
Av Vetle Daler Publisert dato 12.10.2021 14:50 redigert 13.10.2021 13:42

Gran sier Norges Politilederlag opplever budsjettforslaget som et nøkternt budsjett.
– Det er flere prioriteringer som kun er 50 prosent finansiert, og der resten må dekkes innenfor eksisterende ramme. Dette vil påvirke politilederes handlingsrom. Vi savner en reell finansiering av det store behovet for digitalisering i politiet, sier han.

I forslaget til statsbudsjett foreslås også enkelte kutt i politiets budsjetter:

  • Redusert reisevirksomhet som følge av pandemien: 13,1 millioner 
  • ABE-reformen: 99,8 millioner
  • Gevinstuttak politireformen: 54 millioner

Politilederen sier han er spent på hvordan den nye regjeringen vil prioritere.
– To pr 1000 er fremdeles et mantra for utgående regjering, men det er nå behov for også å kunne ansette annen kompetanse. NPL ser at budsjettforslaget ikke er i samsvar med hva som er lovet under valgkampen denne høsten for valgets vinnere. Det skal derfor bli spennende å se hvilke endringer som etter hvert foreslås.

Les også: Nye satsinger i politiet
Våre medlemsblader
Video

Flytrafikken øker på Gardermoen

Lærer å støtte kollegaer som sliter

Lederkonferansen 2021 - dag to

Lederkonferansen 2021

Bli med "På innsiden av luftfarten"

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten