Les

Statsbudsjettet 2022: Nye satsinger i politiet

Frank Gran, leder i Norges Politilederlag i Parat. Foto: Vetle Daler
Regjeringen foreslår å bevilge penger til 55 politiårsverk neste år. Den vil også styrke digitalt politiarbeid, og vil ha flere tiltak mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. – Dette er gode tiltak, sier Frank Gran, leder i Norges Politilederlag i Parat.
Av Vetle Daler Publisert dato 12.10.2021 12:40 redigert 12.10.2021 14:58
Målet om to polititjenestepersoner per tusen innbyggere ble nådd i 2020. Økt befolkningsvekst fører til at det trengs flere polititjenestepersoner for å opprettholde dekningsgraden i 2022.

Regjeringen foreslår derfor å bevilge 68,2 millioner kroner for å videreføre 55 av de 100 politiårsverkene det ble bevilget midler til å ansette midlertidig i 2021.
Regjeringen foreslår også å forsterke innsatsen til politiets nettpatruljer og digitalt politiarbeid, og foreslår å øke bevilgningen til tiltakene med ti millioner kroner. Fem av disse millionene er friske penger, de resterende fem skal omprioriteres innenfor gjeldende budsjettrammer.
– Dette fremstår som en klok vurdering, fordi vi har et økt behov for å kommunisere med befolkningen der ute, sier Gran.

I budsjettforslaget ligger det også et forslag om å bevilge åtte millioner kroner til tiltak mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. I tillegg foreslår regjeringen å øremerke tre millioner kroner til en pilot for exit-program for gjengkriminelle. Regjeringen foreslår også å bevilge to millioner kroner til etablering av en kommisjon som skal gjennomgå drap begått av nåværende eller tidligere partner.

I tillegg foreslår regjeringen større bevilgninger til påtalemyndigheten i politiet.
– Dette er en etterlengtet økning, sier NPL-lederen.

Også nyheten om at regjeringen foreslår å etablere et nytt arbeidslivskriminalitetssenter i Finnmark, blir tatt godt i mot i NPL.

– Det er med stor glede vi konstaterer at kampen mot arbeidslivskriminalitet får fokus, og at det opprettes et nytt a-krim senter i Alta. Arbeidskriminalitet undergraver demokratiet og det frarøver AS Norge store millionbeløp hvert år. Dette er penger starten kan bruke til sårt tiltrengte formål. Når lovverk og samarbeidsformer nå tilrettelegges gjennom fler-etatlige instanser så borger det for at kriminelle aktører i mindre grad kan operere i regionen, sier Frank Gran.


Våre medlemsblader
Video

Flytrafikken øker på Gardermoen

Lærer å støtte kollegaer som sliter

Lederkonferansen 2021 - dag to

Lederkonferansen 2021

Bli med "På innsiden av luftfarten"

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten