Les

Statlige etater må igjen stramme livreima

Regjeringen vil fortsette «ostehøvelkuttene» i driftsbudsjettene til statlige etater med kutt på 0,5 prosent. Det går fram av forslaget til statsbudsjett for 2020. Parat-leder Unn Kristin Olsen er kritisk til ostehøvelkuttene.
Av NTB/Vetle Daler Publisert dato 07.10.2019 10:55 redigert 07.10.2019 12:34
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) fortsetter med de samme flate kuttene som tidligere år. Reformen skal gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom til å finansiere satsinger på prioriterte områder, heter det i forslaget fra regjeringen. Kuttet innebærer at blant annet NAV må spare drøyt 58 millioner kroner i 2020.

Parat-leder Unn Kristin Olsen sier ostehøvelkuttene på 0,5 prosent av budsjettene direkte rammer ansatte i statlige etater.
– Mange statlige etater jobber med store omstillingsprosesser. Kompetanse er grunnlaget for gode omstillingsprosesser, men når budsjettene kuttes midt oppe i slike prosesser vanskeliggjør det jobben som skal gjøres og etatene sliter med å oppnå målene politikerne selv har satt seg. Lønn er ofte en stor budsjettpost, og for mange etater er det her kuttene må tas. Det kan medføre kutt i ansatte som er en kritisk faktor og helt nødvendig for å lykkes i disse omstillingene, sier Olsen.
 
Ifølge NTB har har staten spart 10,3 milliarder kroner på reformen siden 2015. Også YS-leder Erik Kollerud er kritisk til at ABE-reformen videreføres.
– Regjeringen viderefører sitt blinde ostehøvelkutt i alle statlige etater for syvende år på rad. Det er nå kuttet så mye at det er fare for at viktige kjerneoppgaver blir forsømt, sier han i en kommentar til statsbudsjettet.

Les også: Statsansatte gruer seg til statsbudsjettet (ekstern lenke)

Mer om statsbudsjettet:
Slik slår statsbudsjettet ut i hverdagen
Statsbudsjettet: Vil prøve heroinassistert behandling
Fjerner støtten til kosmetisk tannregulering
Forsvaret: Langt frem til NATOs mål
Regjeringen vil frata kommunene skatteoppkreving
Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo