Les

Staten skal betale atomopprydding

IFEs atomreaktor på Kjeller utenfor Oslo.
De norske atomanleggene i Halden og på Kjeller er lagt ned, og nå starter oppryddingen. Staten tar regningen, som kan bli på over 20 milliarder kroner.
Av Vetle Daler Publisert dato 23.03.2021 15:10 redigert 23.03.2021 15:50
Stortinget vedtok tirsdag at staten tar det fulle og hele ansvaret for oppryddingen og dekker alle nødvendige kostnader forbundet med dette. Det er Institutt for energiteknikk (IFE) som har drevet de norske atomanleggene. Parat har en større medlemsgruppe ved IFE.

Kan ta mange tiår
Beregninger viser ifølge NTB at det vil koste rundt 21 milliarder kroner å rydde opp etter driften av de norske atomanleggene. Jobben kan ta så mye som 50–60 år. Det må bygges nye anlegg, deponier og lagre for atomavfallet, og en del av det brukte brenselet fra atomreaktorene skal behandles i utlandet før det kan deponeres. 

Behandles i Sverige
I januar ble det klart at deler av det brukte atombrenselet i Norge skal håndteres i Sverige, ifølge NTB. Brenselet Sverige skal ta hånd om er metallisk uran, som er ekstra utfordrende å lagre, skriver Teknisk Ukeblad. Etter behandling i Sverige skal brenslet etter hvert tilbake til Norge, men hva som skal skje med det før endelig deponering i Norge er fortsatt ikke bestemt.

Norge ville etter krigen satse på atomkraft til energiforsyning og transport, og den første norske reaktoren startet opp på Kjeller like utenfor Oslo i 1951. Hensikten var i første omgang å drive forskning på atomenergi. Senere ble det også etablert en atomreaktor i Halden.

På 1970-tallet ble det imidlertid klart at det ikke var politisk flertall for å satse på kjernekraft i Norge. Forskningsreaktoren på Halden ble besluttet stengt i 2018, og året etter ble det bestemt at også anlegget på Kjeller skulle stenges.

Regjeringen har opprettet et eget organ som skal ha kontroll på oppryddingen og håndteringen av norsk atomavfall, Norsk nukleær dekommisjonering.
(©NTB)

 
Våre medlemsblader
Video

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

Rusreformen: Fraråder avkriminalisering

Følg YS inntektspolitiske konferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo