Les

Staten: Klart for nordisk samarbeidskonferanse i Halden

Fredriksten festning. Foto: Erlend Bjørtvedt
Denne uka samles representanter fra statsansattes organisasjoner i de nordiske landene i Halden. – Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til konferanse etter en lang covid-pause, sier Pål N. Arnesen i YS Stat. 
Av Vetle Daler Publisert dato 30.08.2022 9:15 redigert 30.08.2022 10:01
Det er YS Stat, hovedsammenslutningen der Parat er det største forbundet, som arrangerer konferansen for NSO (Nordiske statstjenestemenns organisasjon).

På agendaen på Fredriksten festning står blant annet "Lovfestet minstelønn – hvorfor vil ikke Norden ha hjelp av EU" og "Ukraina - situasjonen for de ukrainske statsansatte i de russiskokkuperte områdene".

Fra Parat deltar representanter fra flere av de store Parat-gruppene i staten – Parat NAV, Parat forsvar og Parat Statens vegvesen, i tillegg til Parat-leder Unn Kristin Olsen. 
Våre medlemsblader
Video

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Lederkonferansen 2022: Cathrine Janson, direktør Politiets IT-enhet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo