Les

Staten: Høstens lokale forhandlinger utsettes

Hovedsammenslutningene, Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og arbeidsgiverpolitisk avdeling i staten (APP) har blitt enige om å utsette frist for lokale forhandlinger med en måned. 
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 29.08.2022 12:40 redigert 29.08.2022 14:36

30.11.22 er den nye fristen, utsatt fra den opprinnelige datoen som var 31.10.22, melder YS Stat på sine sider. 

Etter en krevende mekling 18 timer på overtid kom staten og YS Stat til enighet i mai. Resultatet ble et gjennomsnittlig lønnstillegg på 3,84 prosent, noe som var mer enn det som ble oppnådd i frontfaget. Alle som omfattes av oppgjøret ble garantert et sentralt lønnstillegg på minst 10 000 kroner, i tillegg kommer lokale forhandlinger. 

Partene ble dessuten enige om modernisering av lønnssystemet i staten.

Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, uttalte den gang at han var tilfreds med resultatet.
– Med dette resultatet har vi sikret at våre medlemmer får kompensert både prisstigningen og deler av etterslepet fra tidligere år, uttalte Arnesen. 

Lønnstilleggene blir fordelt med 70 prosent sentrale tillegg og 30 prosent som blir fordelt i lokale forhandlinger, og har virkning fra 1. mai 2022.

Våre medlemsblader
Video

Parats reaksjoner på statsbudsjettet

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo