Les

Staten: Historisk høyt sentralt tillegg

Parats forhandlingsdelegasjon. F.v. Ariel Sevandal, Agathe Osland Hellsesen, Johan Hovde og Unn Kristin Olsen. Foto: Vetle Daler
Lønnsoppgjøret i staten er i havn med et historisk høyt sentralt lønnstillegg. YS Stat-leder Jens B. Jahren er fornøyd med resultatet. – Dette treffer våre medlemsgrupper godt, sier han.
Av Vetle Daler Publisert dato 28.04.2023 18:05 redigert 28.04.2023 20:15
Årets lønnsforhandlinger ble sluttført fredag kveld, i god tid før fristen 30. april.
– Vi er glade for at vi har sikret et stort generelt tillegg og en god avsetning til lokale forhandlinger, noe som gir våre medlemmer en betydelig lønnsvekst, sier han.

YS Stat er blitt enig med staten om et sentralt tillegg til alle på 31 000 kroner. I tillegg er det satt av en pott til lokale forhandlinger i de enkelte virksomhetene. 

Til sammen utgjør dette en ramme på 5,2 prosent. Av dette er 0,85 prosentpoeng satt av til lokale forhandlinger. 
– Dette betyr at mange vil få lokale lønnstillegg på toppen av det sentrale tillegget. Jeg har stor tiltro til at våre dyktige tillitsvalgte ivaretar denne potten på en god måte, sier Jahren.

Parat-leder Unn Kristin Olsen er også fornøyd med forhandlingsresultatet.
– Vi er veldig fornøyd med en forhandlingsløsning innenfor tidsfristen. Som alltid må vi ta og gi litt, men vi kan si oss relativt godt fornøyd med resultatet. For oss i Parat var det viktig med en god avsetning til lokale forhandlinger. Når vi også fikk 31 000 kroner som generelt tillegg til alle, vil mange av våre medlemmer få en betydelig lønnsøkning, sier hun til Parat24. 

YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund som har medlemmer i staten: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Skolelederforbundet og STAFO.

 

 
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo