Les

Stat og kommuner stenger arbeidsledige ute

Etterspørselen etter arbeidskraft når nye rekordhøyder, og mye tyder på at den vil fortsette å stige.  Samtidig gjør offentlige virksomheter lite eller ingen ting for å rekruttere folk som står utenfor arbeidsmarkedet. Dette kom fram under presentasjonen av NAVs bedriftsundersøkelse 2022.
Av Johnny Gimmestad Publisert dato 19.05.2022 7:30 redigert 19.05.2022 7:48
Mismatch! Det uttrykket måtte NAV-direktør Hans Christian Holte ty til, da han kommenterte resultatene fra årets store bedriftsundersøkelse. For ikke siden finanskrisen i 2008 har gapet mellom hva virksomhetene etterspør av arbeidskraft, og hva arbeidsmarkedet kan tilby, vært større:

Avstanden mellom tilbud og etterspørsel øker
Mens 70 000 arbeidstakere nå står i ledighetskøen, rapporterer norske virksomheter at de samtidig mangler 70 000 ansatte- 19 500 flere enn før pandemien satte inn. Størst er behovet innen helse, pleie og omsorg, som mangler hele 15 750 ansatte. Det er en økning på 2 300 fra i fjor. Aller størst er mangelen på sykepleiere.

Men også i andre bransjer er avstanden mellom tilbud og etterspørsel prekær:
Bygg- og anlegg mangler 11 500 personer, fra tømrere og snekkere til betongarbeidere og rørleggere.
Det samme gjelder overnatting og servering, informasjon- og kommunikasjon. Også i industrien rapporteres det om stor etterspørsel etter folk, men der er «reserven» av ledige og arbeidssøkere på tiltak til gjengjeld betydelig.

Stor optimisme
Undersøkelsen er gjort i løpet av de første månedene i 2022. Da opplyste rundt regnet hver fjerde virksomhet (27 prosent) at de hadde problemer med å skaffe seg den kompetansen de trenger. Også dette er rekordhøyt. Det samme gjelder andelen som forventer vekst i sysselsettingen framover: 22 prosent.

Disse tallene viser at optimismen i norsk arbeidsliv er stor, ifølge NAV- sjefen. Og størst er optimismen blant virksomheter innen informasjon og kommunikasjon (IKT). Rundt regnet halvparten regner med å øke bemanningen i år. Denne bransjen er også den eneste som har hatt en nevneverdig nedgang i mangel på arbeidskraft det siste året.

Offentlige virksomheter inkluderer ikke
Det store spørsmålet er hvordan virksomhetene skal få tak i folkene de trenger. Og hva som kan gjøres for å få de mange som står utenfor inn i arbeidslivet, understreket Hans Christian Holte.
– Her har NAV et spesielt ansvar. Det dreier ofte om personer har stått utenfor arbeidsmarkedet lenge, som har hull i CV-en, som har helseproblemer, sliter med språket eller på andre måter trenger et ekstra bidrag.

Og det bidraget kan de langtidsledige ikke regne med å få fra offentlige virksomheter. For mens 14 prosent av de private bedriftene tross alt oppgir at de jobber aktivt med å rekruttere og inkludere langtidsledige, er andelen forsvinnende liten; mellom 3 og 4 prosent i offentlig sektor, ifølge møteleder under presentasjonen, tidligere stortingsrepresentant Marianne Martinsen (Ap).
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo