Les

Stadig større statlige oppgaver

F.v. Parats nestleder Anneli Nyberg, tillitsvalgt i DFØ, Anne Martha Berget, plasstillitsvalgt Aleksander Vier, Parat-rådgiver Jørgen Dræge, divisjonsdirektør Bjørn Sæstad, Parat-leder Unn Kristin Olsen og Parat UNG-leder Kari Nestaas. Foto: Helene Husebø
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) fører lønnen til 87 prosent av statlige etater. Tirsdag fikk de 220 ansatte i Stavanger besøk av Parats politiske ledelse, som ble gitt en innføring i direktoratets mange oppgaver og store ansvar.
Av Helene Husebø 27.11.2019 9:11

Tillitsvalgt Anne Martha Berget kunne fortelle Parats politiske ledelse om spennende endringer den siste tiden i direktoratet. I tillegg til store omstruktureringer innad i DFØ, er også nye kunder og nye innovasjonselementer på agendaen. Hun forteller at hun setter pris på tiden som tillitsvalgt.
– Som tillitsvalgt lærer man bedriften å kjenne på en helt annen måte, og man forstår bedriftens behov bedre enn hva man kanskje gjorde før, sier Berget.

Divisjonsdirektør for lønn, Bjørn Sæstad, forklarte Parat-ledelsen om direktoratets initiativ når det gjelder digitalisering og effektivisering av lønnsutbetalinger og reiseregninger. Han kunne også fortelle at direktoratets ansvarsoppgaver stadig blir større. I tillegg til allerede 178 statlige instanser, vil nå også Norges fire største universiteter bli innlemmet i direktoratets kundeliste.
– Dette er en stor oppgave, og mye av arbeidet vil gå ut på standardisering for universitetene, forteller Sæstad. Han er klar på at dette grepet vil gi effektiv og gunstig gevinst langsiktig.

I 2018 håndterte direktoratet hele 205 000 lønns- og trekkoppgaver, og utbetalte 52 milliarder kroner via lønnssystemet.

Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

Parat arrangerer digital solidaritets­konsert

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo