Les

Stadig flere tar fagskoleutdanning

Stadig flere velger høyere yrkesfaglig utdanning Foro: Istock
Til sammen 25 919 studenter var i gang med høyere yrkesfaglig utdanning høsten 2021 ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 3 550 flere enn året før og en økning på 60 prosent siden høsten 2018.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 14.12.2021 9:50

Høyere yrkesfaglig utdanning er fagskoleutdanning.
Av økningen på 3 550 studenter i høyere yrkesfaglig utdanning fra 2020 til 2021, er det 1 950 flere menn og 1 600 flere kvinner. Økningen ga samtidig 2 200 flere studenter på utdanninger som er kortere enn to år, mens på toårige utdanningsløp var det i overkant av 1 350 flere studenter, viser tall fra den årlige statistikken over høyere yrkesfaglig utdanning.

Flere tar kortere utdanning
Både høsten 2020 og 2021 var det flere studenter på utdanninger med en varighet mindre enn to år, enn det var studenter på toårige utdanninger. I årene før 2020 var situasjonen motsatt – der et flertall studenter i høyere yrkesfaglig utdanning gikk på toårige utdanninger.
Fordelingen mellom menn og kvinner har stabilisert seg de siste par årene, og høsten 2021 var det henholdsvis 46 prosent kvinner og 54 prosent menn i høyere yrkesfaglig utdanning.

Flere kvinner på de kortere utdanningene
Ser man på utdanningens varighet er det langt større forskjeller mellom menn og kvinner. Nær 80 prosent av de kvinnelige studentene i høyere yrkesfaglig utdanning var registrert i utdanninger kortere enn to år. Til sammenligning gjaldt dette kun 30 prosent av de mannlige studentene.

Les mer på Statistisk sentralbyrås hjemmeside 

 
Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo