Les

Stadig færre tar ut pensjon før de fyller 67

28 prosent av norske 62-66-åringer hadde tatt ut alderspensjon i september 2022. Det er et fall på 4,4 prosentpoeng siden 2017.
Av NTB Publisert dato 11.11.2022 10:55 redigert 11.11.2022 11:31
Fallet er størst blant menn, skriver NAV i en pressemelding.

Siden 2018 har andelen menn i aldersgruppa 62 til 66 år som tar ut alderspensjon, falt med 7,4 prosentpoeng, mens for kvinner har den falt med bare 1,4 prosentpoeng.
– Vi tror noe av grunnen til at flere nå venter med å ta ut alderspensjon er for å kompensere for levealdersjusteringen, sier avdelingsdirektør Ole Christian Lien i NAV,.

Han forklarer at alderspensjonen til den enkelte blir justert etter forventet levealder for årskullet man tilhører. Samtidig blir den månedlige utbetalingen høyere livet ut dersom man venter med å ta ut pensjonen.

Det er nå 38,3 prosent av menn og 16,8 prosent av kvinner i aldersgruppa som tar ut alderspensjon. Til sammen er det nå 1.014.800 alderspensjonister i Norge. Tallet ventes å passere 1,1 millioner i løpet av 2026.
Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo