Les

SSB venter høyere lønnsvekst

Den moderate oppgangen i norsk økonomi fortsetter, ifølge SSB – som venter at renta skal videre opp, mens lønningene blir høyere og ledigheten faller litt.
Av Arve Sigmundstad 06.12.2018 10:23

Det kommer fram i de økonomiske prognosene som Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte torsdag.

– Den internasjonale oppgangskonjunkturen fortsetter, men i et mer moderat tempo enn ved inngangen til 2018. Veksten i vår internasjonale markedsindikator, som er basert på våre handelspartneres import, er derfor revidert noe ned siden sist, heter det.

Ifølge SSB går konjunkturoppgangen over i en ny fase.

– Norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang. Starten av oppgangen var preget av ekspansiv finanspolitikk, lavere renter, lønnsmoderasjon og svak valutakurs. Framover venter vi at finanspolitikken blir nøytral, rentene øker, lønnsveksten tar seg opp og kronekursen vil styrkes noe, opplyser SSB.

(©NTB)

Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com