Les

SSB: Nedgang i ledige stillinger

Man har ifølge SSB sett en nedgang i antall ledige stillinger. Foto: iStock

Tallet på ledige stillinger gikk ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) ned med 1200 fra fjerde kvartal i 2019 til første kvartal i 2020. Tallet fanger ikke opp endringene på arbeidsmarkedet som følge av koronapandemien.

Av SSB 13.05.2020 9:42

Den sesongjusterne prosentdelen av ledige stillinger var på 2,3 prosent i første kvartal i 2020. Det viser tall fra SSB-statistikken Ledige stillinger.

SSB-tallene viser at det er størst nedgang i transport og lagring. Tallene på ledige stillinger innen disse bransjene gikk ned med 1800 fra fjerde kvartal til første kvartal i 2020. Sammenliknet med året før har det ikke vært noen endring.

I forretningsmessig tjenesteyting gikk ledige stillinger ned med 1000 siste kvartal, og ned med 2400 sammenliknet med første kvartal forrige år.

Våre medlemsblader
Video

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo