Les

SSB: Flere tar videreutdanning

Flere tok videreutdanning i koronaåret 2020 enn i 2019, særlig av dem mellom 30 og 39 år. Samtidig gikk deltakelsen på annen kursvirksomhet betraktelig ned under pandemien. Det melder SSB. 
Av SSB Publisert dato 14.10.2021 9:55
I 2019 tok 140 000 personer formell videreutdanning , hvilket utgjorde 5 prosent av befolkningen i aldersgruppen 22-59 år. I 2020 økte tallet til 148 000 personer. Andelen av befolkningen som deltok i formell videreutdanning økte dermed til 5,3 prosent i 2020, viser SSB-rapporten Kompetanseutvikling under Covid-19.

Økningen var størst blant personer i aldersgruppen 30-39 år. I 2019 deltok 7,4 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen i formell videreutdanning, mens i 2020 økte andelen til 8 prosent. Det tilsvarer nær 4 700 flere personer.
– Et utfordrende arbeidsmarked med økt arbeidsledighet og permitteringer under koronapandemien kan være en del av forklaringen på hvorfor vi ser en større andel som tar videreutdanning i 2020 sammenlignet med 2019, sier førstekonsulent Sophia Mai Andresen, som er en av forfatterne bak rapporten.

Samtidig lanserte regjeringen «Utdanningsløftet» våren 2020, en nasjonal pandemibegrunnet satsing for å styrke muligheten for kompetansepåfyll og øke utdanningskapasiteten på alle nivåer i hele utdanningssektoren.
– Dette ga permitterte og arbeidsledige mulighet til å ta ekstra utdanning og samtidig beholde retten til dagpenger. Det bidrar ytterligere til å forklare økningen, sier Sophia Mai Andresen.
Våre medlemsblader
Video

Flytrafikken øker på Gardermoen

Lærer å støtte kollegaer som sliter

Lederkonferansen 2021 - dag to

Lederkonferansen 2021

Bli med "På innsiden av luftfarten"

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten