Les

SSB: Flere arbeidsledige

I mai utgjorde de arbeidsløse 3,4 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner. Det er en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra april. 
Av NTB 26.07.2019 8:52

Ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det 95.000 arbeidsledige i mai (snitt april-juni), som er 11.000 færre enn i februar (snitt januar-mars). Dette er en nedgang på 0,4 prosentpoeng. Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, melder  Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Samtidig har arbeidsledigheten økt fra 3,2 prosent i april til 3,4 i mai.

I andre kvartal 2019 økte antall sysselsatte personer i Norge med 22.000 personer fra tilsvarende kvartal året før. Dette er en oppgang på 0,2 prosentpoeng. Økningen kommer fra heltidssysselsatte, skriver SSB.

Arbeidsledigheten lå rundt 4 prosent i et års tid, før den avtok i oktober i fjor og nådde 3,2 prosent i april i år.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. NAVs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller NAV antall registrerte ledige.

Ved utgangen av juni var 73.500 personer var registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 6.500 færre enn i juni i fjor, og tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

SSBs AKU-tall ligger som regel klart høyere enn NAVs tall, fordi SSBs undersøkelse også omfatter folk som søker arbeid uten å registrere seg hos NAV.

Våre medlemsblader
Video

Besøk hos Kartverket

Vektere er en viktig arbeidsgruppe

Årets medlem i Farmasiforbundet 2019

Legemiddelmangel

Halloweenmannen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo