Les

SSB: Få bevegelseshemmede er i arbeid

En av fem bevegelseshemmede er i arbeid, ifølge SSB. Foto: iStock
Fire av fem bevegelseshemmede i alderen 18–66 år var uføre i 2020. I 2020 var det 33.586 bevegelseshemmede i Norge i denne aldersgruppen, ifølge SSB.
Av NTB Publisert dato 08.07.2021 12:00

Hele 83 prosent var uføre, og andelen øker med alderen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Gruppen omhandler personer som har mottatt tekniske hjelpemidler fra NAVs hjelpemiddelsentraler.

Blant uføre bevegelseshemmede var drøyt en av ti i arbeid, de fleste deltid. Dette har endret seg lite mellom 2015 og 2020.

En mye lavere andel bevegelseshemmede er tilknyttet privat sektor sammenlignet med alle som er i arbeid som lønnsmottakere. Andelen er lavest blant uføre bevegelseshemmede.

 
Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten