Les

SSB: Få bevegelseshemmede er i arbeid

En av fem bevegelseshemmede er i arbeid, ifølge SSB. Foto: iStock
Fire av fem bevegelseshemmede i alderen 18–66 år var uføre i 2020. I 2020 var det 33.586 bevegelseshemmede i Norge i denne aldersgruppen, ifølge SSB.
Av NTB Publisert dato 08.07.2021 12:00

Hele 83 prosent var uføre, og andelen øker med alderen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Gruppen omhandler personer som har mottatt tekniske hjelpemidler fra NAVs hjelpemiddelsentraler.

Blant uføre bevegelseshemmede var drøyt en av ti i arbeid, de fleste deltid. Dette har endret seg lite mellom 2015 og 2020.

En mye lavere andel bevegelseshemmede er tilknyttet privat sektor sammenlignet med alle som er i arbeid som lønnsmottakere. Andelen er lavest blant uføre bevegelseshemmede.

 
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo