Les

Spekter-tariffoppgjøret: Parat krever satsing på kompetanse

Spekter-forhandlingene startet tirsdag. F.v. Lizzie Ruud Thorkildsen, Delta; Anne-Kari Bratten, Spekter; Bodil Røkke, Parat. Foto: Malin Lindström
Tirsdag starter tarifforhandlinger mellom hovedorganisasjonen YS og arbeidsgiverforeningen Spekter. Parat som en del av YS, forhandler for medlemmer blant annet i sykehusapotek, helseforetak, Innovasjon Norge, Vitusapotekene og Kongsberg Aviation Maintenance Services.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 25.08.2020 11:10 redigert 26.08.2020 8:45
Spekter-forhandlingene med YS omfatter følgende forbund i tillegg til Parat: Delta, Finansforbundet, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet (YTF). I tillegg til YS, fører Spekter innledende forhandlinger med LO, Unio og Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SAN). 

Lizzie Ruud Thorkildsen er forhandlingsleder for YS-forbundene i Spekter-oppgjøret.
– Koronapandemien har til fulle vist at vi er avhengige av mange yrkesgruppers innsats for at viktige samfunnsfunksjoner skal fungere i en svært krevende situasjon. Ansatte som har stått på i dugnaden forventer at innsatsen blir anerkjent og verdsatt, også i årets lønnsoppgjør, sier Thorkildsen.
Representant for Parat i forhandlingene er Bodil Røkke, som forventer en økonomisk løsning i tråd med frontfaget, i tillegg til et særskilt tillegg for lavtlønnede.

I tillegg til økonomi er Røkke opptatt av kompetanseutvikling.
– Vi har lenge erkjent at kompetanse og kompetanseutvikling er av stor betydning for både arbeidsgiver og arbeidstaker. For å sikre den kompetansen vi trenger i tiden fremover må det utvikles helt tydelige og målrettede tiltak for de ansatte, dette slik at vi settes i stand til å mestre nye arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, sier hun.

Parats forhandlingsrepresentant mener kompetanseutvikling må settes i system.
– Kompetanse kan ikke bare være en uklar målsetting en gang i fremtiden, dette er noe som må settes i system nå, sier Røkke.

Parat har medlemmer i en rekke virksomheter organisert i Spekter: 

* LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)
* Unicare
* Unilabs Laboratoriemedisin AS
* Sykehusapotek
* Helseforetakene
* Kongsberg Aviation Maintenance Services 
* Norsk medisinaldepot
* Innovasjon Norge
* Studentsamskipnadene
* Statskog
* Sykehuspartner

YS-kravene i de innledende Spekter-forhandlingene:

  • Alle arbeidstakere gis et lønnstillegg på minimum kr. 975,- pr.  år i sentralt generelt tillegg.
  • Ytterligere lønnstillegg til lavtlønte på minimum kr. 2.925,- pr. år.
  • Lønnsstatistikk for ledere skal presenteres på samme måte som for øvrige ansatte.
  • Kompetansekartlegging og kompetansetiltak i den enkelte virksomhet skal følges opp i samarbeid med de tillitsvalgte.
  • Tiltak mot ufrivillig deltidsarbeid og lønnsdiskriminering basert på kjønn.
 
Hele kravdokumentet fra YS i Spekter-oppgjøret
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup