Les

Solidaritetsstøtte til veteraner og kaffebar

Fra hovedstyrets behandling av saken om solidaritetsstøtte. Foto: Arve Sigmundstad
Hovedstyret i Parat har tildelt årets solidaritetsmidler i tråd med landsmøtets politiske føringer, og retningslinjer for tildeling av støtte. Pengestøtten deles i år likt mellom organisasjonen Veteran møter veteran og en helt spesiell kaffebar, =kaffe.
Av Arve Sigmundstad 07.02.2019 14:25

Formålet med Parats støtte til solidaritetsarbeid er å yte direkte bidrag til humanitære og faglige organisasjoner, samt til organisasjoner som kjemper for faglig demokrati og menneskerettigheter.

Hovedstyret i Parat har for 2019 valgt å dele beløpet som gis i solidaritetsstøtte likt mellom organisasjonene Veteran møter veteran og en helt spesiell kaffebar =Kaffe.

Leder i Parat, Vegard Einan, sier det er viktig for hovedstyret å koble solidaritetsarbeidet mot arbeidslivet, og de som sliter med å holde følge, eller har falt utenfor.

– Når hovedstyret nå har valgt å dele årets tildeling likt mellom organisasjonen Veteran møter Veteran, og prosjektet =kaffe drevet av =Oslo, er det en honnør til det viktige arbeidet begge disse aktørene gjør for å motvirke utenforskap og skape arenaer for inkludering og tilhørighet, sier han.  

Einan sier han samtidig vil oppfordre alle medlemmer i Parat til å støtte opp om denne type lokale tiltak.
– For =Kaffe var det et viktig argument for hovedstyret at dette
er en helt spesiell kaffebar som gir folk fra gatemiljøet mulighet til lønnet arbeid, jobbtrening, kompetanse og mestring, sier han.

Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen, sier =kaffe er en organisasjon som ikke bare jobber for å inkludere tidligere rusmisbrukere, men hvor også personer som ikke har kommet ut av rusmisbruket gis en sjanse til å få arbeidstrening og arbeidserfaring.
– Man må være rusfri når man kommer på jobb, men det er ikke noe krav om at man må være ute av rusmisbruket for å få delta i dette prosjektet. Her får man hjelp til å komme ut av rusmisbruket, samtidig som man får verdifull arbeidstrening og arbeidserfaring, sier hun.


Les også: Landsmøtet: Forsvarets veteraner en ressurs for arbeidslivet

Einan sier at når det gjelder organisasjonen Veteran møter veteran, er dette en naturlig oppfølging av landsmøtets resolusjon om å anerkjenne norske veteraners erfaring og kompetanse.  
– For oss har det vært en vekker å få Parat forsvar inn som en ny underorganisasjon, og bli minnet om den kunnskap og kompetanse denne gruppen sitter på. Nettopp derfor er det også godt å nå kunne støtte veterangruppen gjennom årets solidaritetsmidler, sier han.

Leder av Parat forsvar, Johan Hovde, sier han er glad for at hovedstyret i Parat så tydelig følger opp resolusjonen fra landsmøtet – og enstemmig gir sin støttet til organisasjonen Veteran møter veteran.
– Det forteller meg at Parat tar veteranenes situasjon på alvor, sier han til Parat24.

Årets solidaritetsstøtte er på 77.800 kroner, som fordeles likt mellom de to organisasjonene.

Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo