Les

Solberg: – Vi trenger mer global respons

Statsminister Erna Solberg (H) etterlyser et klimamøte preget av ambisjon, handling og implementering. – Vi venter fremdeles på at flere land skal følge opp.
Av Vetle Daler Publisert dato 02.12.2019 14:35
– I New York i september lovet mange land å styrke sine mål knyttet til Parisavtalen. Men vi venter fremdeles på at de landene med mest utslipp skal følge opp, sa Solberg da hun talte under COP25, FNs årlige klimaforhandlingsmøte i Madrid mandag.
– Vi må ha disse landene om bord for å nå målene i Parisavtalen, la hun til.

Statsministeren trakk fram Norges arbeid med å redusere utslipp, der det nåværende målet er å kutte utslippene med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

Hun trakk også fram Norges bidrag til FNs fond for klimatilpasning i utviklingsland, i tillegg til tiltak som CO2-skatt og økte midler til forskning og utvikling, blant annet når det gjelder industriell teknologi.
– Grønne løsninger baner vei for nye forretningsmuligheter, samtidig som det hjelper oss å håndtere klimatrusselen.

Solberg la også vekt på viktigheten av å bevare verdens skoger og hav.


Fakta om klimatoppmøtet:

* FNs store årlige klimaforhandlingsmøte holdes i år i Madrid i Spania fra 2. til 13. desember.

* Møtet er formelt sett det 25. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og omtales derfor som COP25.

* COP25 skulle opprinnelig vært holdt i Brasil. Konferansen ble først flyttet til Chile, og deretter til Spania etter at omfattende demonstrasjoner og opptøyer brøt ut i Chile.

* Myndighetene i Chile har fortsatt rollen som vertskap for klimaforhandlingene.

* Viktige forhandlingstemaer er kvotehandel og økonomisk hjelp til utviklingsland.

(Kilde: UNFCCC)

(©NTB)
Våre medlemsblader
Video

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

– Vi er framtidas arbeidsliv

Optimisme før statsmekling

Sentrale politikere møter Parat til dialog

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten