Les

Snart kan du finne tariffavtalen din i Lovdata

Nå skal tariffavtalene samles i Lovdata. Fra venstre: Redaksjonskonsulent i Lovdata Agnes Lovise Jensvoll, sektoransvarlig i YS Privat Tor André Sunde og leder for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i Parat Turid Svendsen. Foto: Trygve Bergsland.
Nå skal tariffavtalene digitaliseres og samles i Lovdata. Torsdag ble det avholdt oppstartsseminar for forvaltningen av tariffavtaler på Lovdata, noe som markerte starten på et samarbeid mellom Lovdata og YS, LO og NHO.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 13.11.2023 14:25 redigert 21.11.2023 11:49

Lovdata ble etablert allerede i 1981, men det er først nå tariffavtalene skal komme på plass. Salgs- og markedssjef i Lovdata, Ola Stenersen, sier dette vil gjøre at alle har tilgang til riktig utgave av gjeldende tariffavtale.
– Vi vil forvalte og vedlikeholde tariffavtalene på en måte som gjør de til en «autorativ rettskilde», noe som i praksis betyr at det er denne avtalen alle parter må forholde seg til. Det betyr samtidig lettere tilgang til tariffavtalene, bedre kvalitet, du får riktig versjon og det blir mulig å spore endringer, sier Stenersen.

YS ser nye muligheter

Sektoransvarlig YS Privat, Tor André Sunde, sier det er historisk når nå både NHO, LO og YS går inn for Lovdata som portal for alle tariffavtaler partene imellom.
– For brukere av Lovdata Pro (registrerte brukere med innlogging red. anm.) åpner det seg mange nye muligheter, som oversikt over endringene ved tariffrevisjon. I tillegg vil det være koblinger fra tariffavtaler direkte til andre relevante rettskilder, slik som andre tariffavtaler, lover, avsagte dommer, stortingsproposisjoner og lignende, sier Sunde.

Parat vil samle NHO-avtalene i Lovdata

Leder for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i Parat, Turid Svendsen, er glad for at samarbeidet er på plass og at tariffavtalene til Parat når blir samlet, digitalisert og tilgjengelige i lovdata.
– Tariffavtaler er en rettskilde for arbeidslivet. Det er på tide at disse rettskildene samles på et sted, sier hun.

At tariffavtalene nå skal inn i Lovdata, er brukervennlig og gjør det enklere å finne avtalene gjennom søk.
– I dag er tariffavtalene spredd på det enkelte forbunds nettsider. Det gjør at de kan være vanskelige å finne, særlig for de som ikke vet hvilke forbund som er part i ulike tariffavtaler, sier Svendsen.

Kan sjekke endringshistorikk

Med tariffavtalene i Lovdata vil det også være mulig å hente ut strukturerte dokumenter i standardiserte former, ikke kun i pdf-format slik det gjerne er i dag. Siden tanken er at alle tilgjengelige tidligere avtaleversjoner også skal legges inn, kan alle som ønsker det se for eksempel endringer i en enkelt bestemmelse.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup