Les

Slik brukes norske bistandskroner

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF). Foto: Norad
Nå kan du få detaljert informasjon om hvordan norske bistandspenger fører til konkrete resultater.
Av Vetle Daler Publisert dato 02.12.2020 19:35 redigert 03.12.2020 8:19
Regjeringen lanserte nylig en ny resultatportal om norsk bistand. Portalen skal samle all norsk bistandsinformasjon på ett sted. Den vil bidra til åpenhet om hvor og hvordan norske bistandspenger brukes – og resultatene av de fører til.
– Tillit er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde bistandsnivået og sikre bred oppslutning. Gjennom åpenhet skal alle som ønsker det kunne følge med på den viktige norske innsatsen. På bistandsresultater.no vil man kunne se oppnådde resultater og følge med på løpende prosjekter. Med dette håper jeg også vi kan fortsette å ha en god og faktabasert diskusjon om norsk innsats, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Portalen deler informasjon om prosjekter fra oppstart til avslutning, med spesielt fokus på resultater. Saksbehandlere i Norad, Utenriksdepartementet og norske ambassader skal dele sine vurderinger av måloppnåelsen for alle prosjekter som mottar norske bistandspenger.

Hovedtillitsvalgt for Parat i Norad, Hajo Schmidt-Horix, sier portalen er blitt godt mottatt blant de ansatte.
– Tilbakemeldingene fra medarbeiderne i Norad var svært positive. De ansatte i Norad støtter og tror på åpenhet om bistand og de oppnådde resultatene. Portalen har et brukervennlig grensesnitt, som vil gjøre resultatene enklere tilgjengelig. Det vil være nyttig også i vår saksbehandling når den fylles med mer innhold og vurdering av fremdriften for alle bistandsprosjektene. Da blir det enklere å helhetlig vurdere hva som fungerer godt og bør styrkes, og hva som fungerer mindre godt og bør tas tak i innen bistanden, sier han til Parat24.
 
Hvert år gir Norge rundt én prosent av bruttonasjonalinntekten til bistand for å bekjempe fattigdom og fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland. Bistandsstatistikken viser hvor og hva pengene er gått til.

Resultatinformasjonen har ikke vært systematisert på tilsvarende måte tidligere.

Les også: Norad legges ikke ned
Våre medlemsblader
Video

Vil samle NAV under statlig styring

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo