Les

Skulstad: – Nye trusler for politiet

Ber om mer tydelighet. Assisterende politidirektør, Håkon Skulstad, forteller om et endret trusselbilde i Norge som følge av nye former for kriminalitet. Foto: Ulrik Øen Johnsen.

Assisterende politidirektør, Håkon Skulstad, fortalte torsdag om det nye trusselbildet Norge står overfor. Krig på europeisk jord, økt immigrasjon, ekstraordinære terrortrusler, og ekstremvær trekkes frem som årsaker til en mer urolig sikkerhetssituasjon.

Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 07.09.2023 14:40 redigert 07.09.2023 15:45

Skulstad kommer med flere eksempler på det endrede trusselbildet i Norge. Det nordiske og europeiske politisamarbeidet vises til som avgjørende for sikkerheten. Samtidig gjør økt immigrasjon fra fattige områder, eller som følge av krig, at politiets oppgaver endrer seg.

– Vi har sett perioder med forhøyet terrortrusselnivå, og nasjonal bevæpning av politiet. Samtidig har vi friskt i minne hendelsen 25. juni, og siste helgs hendelser i Bergen i det eritreiske miljøet, der vi så svært voldelige situasjoner. Koranbrenning, og påfølgende alvorlige situasjoner i både Sverige og Danmark, er alle eksempler på nye trusler vi nå står overfor, sier Skulstad.

Økt cybertrussel

Et annet område som i dag er en arena for mange av de nye truslene Skulstad nevner, involverer cyberkriminalitet. Hurtighet og usikkerhet preger hverdagen i økende grad ifølge Skulstad. Kompetansebehovet i politiet endres i takt med nye plattformer.

– Vi ser økte tilfeller av cyberoperasjoner, og i tillegg informasjonskampanjer for spredning av falske nyheter med hensikt å destabilisere. Vi har derfor etablert nye etterretningsverktøy for å jobbe spesielt med disse truslene, sier Skulstad.

Ønsker mer forutsigbarhet og langsiktighet

Politidirektoratet støtter anbefalingene om en nasjonal sikkerhetsstrategi. Skulstad trekker frem at politiet stiller seg bak Forsvarets langtidsplan, og viser til et ønske om et helhetlig løft for norsk forsvarsevner- og totalforsvaret, som også inkluderer politiet.

Skulstad stiller seg også bak en langtidsplan for politiet, slik Norges Politilederlag, med leder Kjetil Ravlo i spissen lenge har uttrykt et sterkt ønske om.

– Norge avhenger av hele landets ressurser for å opprettholde forsvarsevnen vår. Der er politiet en svært viktig aktør. Politiets leveranser er av stor betydning for samfunnets totale motstandskraft. Åpenhet om situasjonen slik den ser ut, fortløpende, er avgjørende, sier Skulstad.

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo