Les

Sju av ti unge vet ikke hvor mye de skal ha overtidsbetalt

Mange unge har mangelfull kunnskap om rettighetene de har i arbeidslivet nå som de skal ut i sommerjobb, ifølge en undersøkelse fra Arbeidstilsynet. Turid Svendsen, forhandlingssjef i Parat, anbefaler alle unge å sjekke om de jobber i en tariffbundet bedrift for å få overtidsbetalingen de har rett på.
Av Helene Husebø Publisert dato 09.07.2021 10:45 redigert 09.07.2021 11:00

Bare tre av ti vet at de har krav på minimum 40 prosent av timelønna i overtidsbetaling, ifølge en undersøkelse blant unge i aldersgruppen 18 til 26 år. Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Arbeidstilsynet.

Turid Svendsen, forhandlingssjef i Parat, er ikke overrasket. 
 Mange vet ikke når de har krav på overtidsbetaling, og krever heller derfor ikke dette. Jobber du mer enn ni timer på et døgn eller 40 timer på en uke skal du etter loven ha minst 40 prosent i tillegg til ordinær timelønn, men tariffavtalene kan ha andre timegrenser og høyere satser, sier hun. 

Hun anbefaler alle unge å sjekke om de arbeider i en bedrift som er bundet av en tariffavtale, og hvilke overtidsregler som gjelder der. 
 Mange tariffavtaler ligger nå i Lovdata. Alternativt kan man sjekke på hjemmesidene til organisasjonene i arbeidslivet, deriblant Parat, sier Svendsen. 

Undersøkelsen viser også at rundt halvparten vet at skriftlig arbeidskontrakt skal være underskrevet med en gang man starter i jobben hvis sommerjobben varer én måned eller kortere.

Seks av ti vet ikke at man skal få beskjed om når man skal jobbe minst to uker i forveien hvis man jobber etter vaktliste.

Resultatene fra undersøkelsen samsvarer godt med erfaringene Arbeidstilsynet har ved tilsyn, ifølge direktør Trude Vollheim.
– Vi ser at de aller fleste har arbeidskontrakt, men at kontraktene ofte er mangelfulle. Det vi avdekker flest brudd på, er nettopp overtidsbetaling, så her er det viktig at de unge selv vet hva de har krav på og stiller krav til sin arbeidsgiver, sier Vollheim.

Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo