Les

Sjef for Forsvarsstaben varsler store kutt i bemanningen

Ifølge viseadmiral Elisabeth Natvig er det ingen vei utenom personellkutt når Forsvaret skal effektiviseres. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret.
Viseadmiral og sjef for Forsvarsstaben, Elisabeth Natvig, besøkte Parat forsvars samling for tillitsvalgte på Gardermoen og budskapet fra viseadmiralen er økte krav til bærekraft, effektivisering og innsparing.
Av Tellef Øgrim Publisert dato 02.12.2021 15:05 redigert 02.12.2021 15:37
Detaljene om hvordan innsparinger, effektiviseringer, nedskaleringer og tilpasninger til bærekraftmål skal gjennomføres i praksis er ikke klar. Natvig mener selv at mye av planene må konkretiseres i løpet av kommende halvår. Grunnen er blant annet at man allerede i 2024 skal spare inn 2,1 milliarder kroner, sammenlignet med i dag.

Rommet for effektivisering er ifølge Natvig betydelig.
– Når man starter i forsvaret i dag kan det virke som om man kommer i steinalderen på en del områder, sier viseadmiralen.

Hun beskriver områder der det rett og slett ikke er kontroll.
– Vi har ikke kontroll over hva vi har på lagrene. Det er ikke systemer for skanning av det som finnes der, sier Natvig.

Men når det gjøres undersøkelser finnes det ifølge Natvig mye ikke registrert, og ofte veldig gammelt, utstyr.
– Det er mye som ikke er registrert. Vi må sørge for systemunderstøttelse av denne driften.

Innsparinger og personellkutt
Ikke minst beskrev hun et stort behov for modernisering på en rekke områder. I 2024 skal den relative kostnadsbasen ifølge Natvig ligge 2,1 milliarder lavere enn i dag. Når 81 prosent av kostnadene er personellutgifter vil det ifølge Natvig bety færre folk. 
– Målt mot andel av kostnadsbasen betyr det 2000 mennesker, fordelt på sivile og militære, sa hun.

Samtidig understreket hun at dette er et anslag og ikke et tall fra en konkret vedtatt plan, for den planen finnes ikke ennå, men hun vil ikke legge skjul på at, selv når naturlig avgang regnes inn, så vil det bli overtallige årsverk.
– Jeg skjønner at det skaper uro, sier Natvig.

Hun tegnet et bilde av et stort moderniseringspotensial på flere områder. Ett av de opplagte områdene er innkjøp, hvor hun pekte på et stort behov for effektivisering gjennom samordning av anskaffelser.

Finans skyr forsvarsindustrien
Moderniseringen vil ikke minst innebære en tilpasning til FNs 17 bærekraftmål.
– Her er det ikke noe unntak for Forsvaret. Så langt har vi ofte skyldt på at vi er så spesielle at vi ikke kan tenke så mye på miljøet. Den tiden er forbi, sier Natvig.

En av kreftene som gjør bærekraft til en nødvendig del av Forsvarets fremtid, er det faktum at dagens finansmarked i mindre og mindre grad vil sette penger i virksomhet som ikke er bærekraftig. 
– Forsvarsindustrien er i ferd med å bli definert som svart, sier hun, og viste til tilfeller både i Norge og ute i verden der forsvarsindustri ikke får lån hos bankene.
 
Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo