Les

Sivilombudet: NAV tar feil om fedrekvote

Foreldrepermisjonen er delt i en mødrekvote på 15 uker, en fedrekvote på 15 uker og en fellesperiode på 16 uker.Foto iStock
Sivilombudet slår fast at det er feil å frata fedre foreldrepenger fordi de har søkt etter NAVs frist. NAV vil nå se nærmere på saken.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 08.07.2021 9:15 redigert 08.07.2021 9:36

Ifølge Aftenposten kommer dette fra en fersk uttalelse, og uttalelsen kan få betydning for hundrevis av fedre.
– NAV har operert med vilkår om å søke innen en bestemt frist. Det er en innskrenkning i retten til foreldrepenger. Den mener vi det ikke er grunnlag for i loven, sier sivilombud Hanne Harlem til avisen.
Hun vektlegger at NAV ikke kan sette vilkår som begrenser folks rettigheter uten tilstrekkelig forankring i loven – og omtaler dagens praksis som uheldig.

Uttalelsen kommer med bakgrunn i en konkret sak der en far tapte i Trygderetten og klaget saken inn for Sivilombudet. Faren søkte om fedrekvote etter at mors lønnede permisjon var over, men i god tid før han selv skulle ta ut permisjon. Ombudet ber Arbeids- og velferdsdirektoratet sørge for at saken hans blir vurdert på ny.

Ytelsesdirektør Eve Vangsnes Bergli i NAV sier de vil se uttalelsen i sammenheng med lovverket.
– Vi har forståelse for at dette er en viktig sak for mange foreldre. Vi vil likevel først uttale oss om innholdet i uttalelsen etter vi har fått sett nærmere på den og besvart Sivilombudets henvendelse, skriver hun i en epost.

Verken Trygderetten eller Barne- og familiedepartementet ønsker å uttale seg om saken nå, skriver Aftenposten.

Nye regler fra 1. oktober
Stortinget har vedtatt fri utsettelse av foreldrepenger. Det innebærer at den såkalte "fedrekvotefellen", som innebærer at fedre som ikke skal ta permisjonen direkte etter at mor er ferdig med sin permisjon, har mistet hele- eller deler av permisjonen når de har søkt for sent.

Tidligere sak
Fjerner "fedrekvotefellen"

 

 
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo