Les

Sentrale politikere møter Parat til dialog

Parat er partipolitisk uavhengig, det vil si at organisasjonen ikke samarbeider med et enkelt politisk parti eller en politisk fløy. Å være partipolitisk uavhengig, betyr imidlertid ikke at man ikke tar politiske standpunkter. Torsdag inviterte Parats hovedstyre Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne til dialog.
Av Vetle Daler Publisert dato 21.05.2021 16:25 redigert 21.05.2021 20:34
Parat-leder Unn Kristin Olsen sier at Parat er svært politisk aktive, særlig innenfor arbeids- og samfunnsliv.
– Arbeidslivspolitikk er blant kjerneoppgavene til Parat. Til høsten er det stortingsvalg, og vi har derfor invitert partiene på Stortinget til Parats hovedstyremøter i mai og juni, slik at de kan redegjøre for sin politikk, og da særlig arbeidslivspolitikken sin. De politiske partiene ønsker også innspill fra oss om hva vi mener er viktig og hva som rører seg hos våre medlemsgrupper, sier Olsen.

Ved å møte ledende politikere fra de politiske partiene ønsker Parat å bidra til politikkutforming til beste for medlemmene. Parat-lederen påpeker at Parat har god dialog med partiene både i posisjon og opposisjon, uavhengig av farge på regjeringen.
– Parat er svært aktive når det gjelder å påvirke politikerne slik at vi kan få et enda bedre arbeidsliv for våre medlemmer. Vi hegner om den norske modellen, derfor er dialog med politikerne viktig, sier hun.

Politikere fra de resterende partiene er invitert til Parats hovedstyremøte i juni.
Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo