Les

Sentrale politikere møter Parat til dialog

Parat er partipolitisk uavhengig, det vil si at organisasjonen ikke samarbeider med et enkelt politisk parti eller en politisk fløy. Å være partipolitisk uavhengig, betyr imidlertid ikke at man ikke tar politiske standpunkter. Torsdag inviterte Parats hovedstyre Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne til dialog.
Av Vetle Daler Publisert dato 21.05.2021 16:25 redigert 21.05.2021 20:34
Parat-leder Unn Kristin Olsen sier at Parat er svært politisk aktive, særlig innenfor arbeids- og samfunnsliv.
– Arbeidslivspolitikk er blant kjerneoppgavene til Parat. Til høsten er det stortingsvalg, og vi har derfor invitert partiene på Stortinget til Parats hovedstyremøter i mai og juni, slik at de kan redegjøre for sin politikk, og da særlig arbeidslivspolitikken sin. De politiske partiene ønsker også innspill fra oss om hva vi mener er viktig og hva som rører seg hos våre medlemsgrupper, sier Olsen.

Ved å møte ledende politikere fra de politiske partiene ønsker Parat å bidra til politikkutforming til beste for medlemmene. Parat-lederen påpeker at Parat har god dialog med partiene både i posisjon og opposisjon, uavhengig av farge på regjeringen.
– Parat er svært aktive når det gjelder å påvirke politikerne slik at vi kan få et enda bedre arbeidsliv for våre medlemmer. Vi hegner om den norske modellen, derfor er dialog med politikerne viktig, sier hun.

Politikere fra de resterende partiene er invitert til Parats hovedstyremøte i juni.
Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2021

– Vi er framtidas arbeidsliv

Optimisme før statsmekling

Sentrale politikere møter Parat til dialog

Paratkonferansen 2020

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten