Les

Seks av ti mener lønnsforskjellene er for store

Det siste tiåret har langt flere kommet fram til at lønnsforskjellene i Norge er for store. Selv de rikeste av oss er blitt mer skeptiske til ulikheten.
Av NTB-Joachim Waade Nessemo Publisert dato 04.05.2022 6:35
58 prosent av de spurte mener lønnsforskjellene i det norske samfunnet er for store, viser samfunnsundersøkelsen Norsk Monitor fra Ipsos for 2021 og 2022. Dette er det høyeste nivået Ipsos har målt siden de begynte med undersøkelsen i 1985.
– Det går på dugnadsånden i samfunnet. Det har noe å gjøre med å trekke sammen. Dersom seks av ti mener at inntektsforskjellene er for store, kan det undergrave vår vilje til å trekke lasset sammen, sier seniorkonsulent John Spilling i Ipsos.

I 1999 var andelen like høy som nå, men trenden var stort sett synkende fram til og med 2013, da 44 prosent mente at forskjellene var for store. Siden den gang er andelen blitt gradvis økt med 14 prosentpoeng.
– Det har vært en ganske bratt stigning de siste ti årene, understreker Spilling.

Om lag 3.500 personer deltar i spørreundersøkelsen, som gjennomføres annethvert år.

Samtidig som stadig flere mener at forskjellene er for store, har det også vært en kraftig økning i andelen som mener at det er spesielt viktig å redusere inntektsforskjellene. Mens 35 prosent av de spurte mente dette i 2013, var det 53 prosent i 2021. I 2013 var andelen rekordlav, mens den nå er rekordhøy.

Forskningsinstituttet Sifo fant i september i fjor at pandemien hadde forsterket den økonomiske ulikheten i Norge. Også de rike vil redusere forskjellene.
– Selv blant dem som sitter på den grønne gren, synes halvparten at det har gått for langt. De som tjener mest, skulle egentlig ikke ha så stor interesse av inntektsutjevning, mener Spilling, men også her er andelen økende, fra 33 prosent i 2013 til 50 prosent i 2021.
Våre medlemsblader
Video

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

Vaktskifte i NPL

Lyden av beredskap

Fagbevegelsens solidaritetsmarkering for Ukraina

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo