Les

Seks av ti i jobb fem år etter introduksjonsprogrammet

Av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for innvandrere i 2011, var 63 prosent i arbeid eller utdanning etter fem år. Færrest kvinner er i jobb.
Av Arve Sigmundstad 04.12.2018 11:54
7 prosent av kvinnene som avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2011, var i jobb og/eller i utdanning fem år senere. Blant menn var det tilsvarende tallet 66 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

De fleste som er i jobb, har fått stillinger innen salg- og service eller som renholdere og hjelpearbeidere.

– Overkvalifisert
– Så mange som 90 prosent av dem med universitets- eller høyskoleutdanning kan være overkvalifisert til jobben sin, ved at de er ansatt i yrker uten krav til høyskoleutdanning, sier seniorrådgiver Harald Lunde i SSB.

Definisjonen av jobb eller sysselsetting er at man er i inntektsgivende arbeid minst én time i uka.

Det nasjonale målet for slik sysselsetting er at minst 70 prosent av deltakerne skal være i jobb eller i utdanning innen ett år etter at de har avsluttet programmet.

I oktober viste tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet at under halvparten av alle deltakerne i introduksjonsprogrammet gikk direkte ut i arbeid eller utdanning i 2017. Mens over halvparten alle menn gikk direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt program, gjorde kun tre av ti kvinner det samme.

Behov for fornyelse
Direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet mente da at det er behov for å fornye introduksjonsprogrammet.
– Særlig må vi få flere av kvinnene ut i jobb og utdanning, sa hun.

En brukerundersøkelse blant deltakere i programmert, utført av Fafo på vegne av direktoratet, viste at flyktninger som ønsker å komme i arbeid raskt, kan kaste bort verdifull tid i kommunenes introduksjonsprogram ettersom det er for standardisert.

Flyktninger med høyere utdanning føler at de ikke fikk god nok progresjon og kaster bort verdifull tid. Mange av disse ønsker også å fortsette med sine gamle yrker fra hjemlandet.

De må som regel ta ekstra utdanning i Norge, men rådes ofte til å finne seg andre jobber i det ufaglærte markedet i stedet for å ta en slik utdannelse, var konklusjonene i Fafo-rapporten.

(©NTB)

Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com