Les

Se tariffkonferansen direkte

Årets tariffkonferansen 2019 holdes på Quality Airport Hotel Gardermoen. 

Av Lise Harstad Publisert dato 01.03.2019 8:35 redigert 01.03.2019 11:33

Konferansier: Generalsekretær i Parat, Trond R. Hole.

08.00– Registrering

09.00–09.15 Åpning, Leder i Parat, Vegard Einan.

09.15–10.00 Kompetanse og teknologi, Leder for Tankesmien Agenda, Trygve Svensson.

10.00–10.30 Pause

10.30–11.30 Tall og bakgrunn for årets oppgjør
Forsker i SSB og leder av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Ådne Cappelen.

11.30–12.30 Lunsj med utsjekking

12.30–13.00 Mellomoppgjøret 2019 og veien mot hovedoppgjøret 2020
Direktør og sjeføkonom i Spekter, Stein Gjerding.

13.00–13.45 Et likestilt arbeidsliv – vedvarende utfordringer
Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm.

13.45–14.00 Pause

14.00–15.00 «Våg å drømme»
Tidligere freestyle-utøver, basehopper og deltaker i Mesternes Mester 2019, Karina Hollekim.

Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen, oppsummerer og avslutter konferansen.

SLUTT

Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo