Les

SAS: Dårlig medarbeider­tilfredshet

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images

Kabinansatte i SAS går hardt ut mot ledelsen i medarbeiderundersøkelse, og flere synes det er flaut å si at man jobber i selskapet, melder E24. – Vi forventer at SAS tar signalene på alvor, sier leder for de kabinansatte.

Av Arve Sigmundstad Publisert dato 03.01.2019 14:20 redigert 07.01.2019 13:25

Nettstedet E24 har fått tilgang til utvalgte kommentarer gitt i en medarbeiderundersøkelse fra 68 av de kabinansatte i SAS. Flere av svarene er svært kritiske til ledelsen i SAS, en av de ansatte mener man nå har nådd bunnpunktet, mens en annen skriver at ledelsen ser ned på de ansatte og at det har utviklet seg en fryktkultur i selskapet, skriver E24.  

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, sier til Parat24 at svarene i undersøkelsene E24 har fått tilgang til ikke er representativt for hvordan de ansatte i selskapet opplever arbeidshverdagen.
– Kommentarene som er publisert i E24 gir ikke et dekkende bilde av hvordan de 10.000 ansatte i SAS opplever arbeidshverdagen, sier han til Parat24.

– Vil ikke spekulere i hensikten
Informasjonssjefen sier han ikke vil spekulere bakgrunnen for denne lekkasjen av det som åpenbart er intern og fortrolig informasjon.
– Vi gjennomfører denne type undersøkelser hver måned, med en utvidet versjon hvert kvartal. Funnene vi får frem, inklusive alle negative kommentarer, blir tatt på alvor - og på bakgrunn av dette blir det vurdert hvilke tiltak som må iverksettes, sier han.

 

Johansen sier at spesielt når det kommer til forutsigbare arbeidstider, og balanse mellom privatliv og arbeid vil det gjøres forbedringer.
– Samtidig tar vi inn over oss at endel av de negative kommentarene som er fremkommet, nok også må sees i lys av at sommeren 2018 var et krevende år, spesielt for de flyvende i SAS, sier han.


Grunn til bekymring
Anneli Nyberg, som leder SAS Norge Kabinforening i Parat, sier det er grunn til bekymring over den dårlige medarbeidertilfredsheten i SAS.

– Det er et overveldende flertall som er misfornøyde og pilen peker ikke oppover, den går stadig nedover i Norge. Vi forventer at SAS nå tar disse signalene alvorlig. Det har gått veldig lang tid uten at noe er gjort, sier hun til Parat24.

Får støtte fra pilotene
Jan Levi Skogvang, leder for ScanNor Flygerforening i Parat, sier det er trist at det til stadighet kommer nyheter med negativt fokus på SAS.
– Samtidig kan jeg ikke annet enn å bekrefte at stemningen i pilotkorpset også er negativ, og således i tråd med det som nå er kommet frem gjennom mediene fra de kabinansatte, sier han.

Han sier at det faktum at når ledelsen knytter bonus for godt utført arbeid i 2018 opp mot lønnsforhandlingene med pilotene i 2019, så viser det hvordan ledelsen setter ansatt-grupper opp mot hverandre.
– Denne måten å operere på gjennomskues selvsagt av de ansatte, og det bidrar ikke akkurat til å bedre forholdene, sier Skogvang.

Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo