Les

Sanner: – Vi må jobbe mer og smartere

Finansminister Jan Tore Sanner
Perspektivmeldingen legges fram i midten av februar. Den beskriver regjeringens strategier for å møte utfordringene Norge står overfor fram mot 2030 og 2060. – Vi må jobbe mer og smartere fremover, sier finansminister Jan Tore Sanner.
Av NTB Publisert dato 12.01.2021 8:30 redigert 12.01.2021 10:08
Perspektivmeldingen beskriver sentrale utviklingstrekk i Norge og verden og løfter frem viktige utfordringer for norsk økonomi og offentlige finanser som danner bakteppet for hvilke strategier vi må velge for å ta vare på velferden. 

Slike meldinger pleier som regel å komme det siste året i en regjeringsperiode, altså hvert fjerde år. Perspektivmeldingen ble sist lagt frem våren 2017.
– I tiårene som kommer vil det stå færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.
– Vi må fortsette å skape flere jobber i privat sektor. De fleste av oss ønsker og forventer forbedringer i velferden i fremtiden. Det innebærer at vi må jobbe mer og smartere fremover, inkludere flere og satse på innovasjon og kompetanse, sier Sanner.

Perspektivmeldingen skulle legges fram i mai, men ble utsatt som følge av koronapandemien.
Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo