Les

Sammen for en grønnere luftfart

Deltakerne på ETF-kongressen på motttakelse i The Mansion house hos Dublins ordfører, Alison Gilliland. Foto: Privat

Parats nestleder Anneli Nyberg var denne uken på European Transport Workers’ Federations (ETF) konferanse om klima og grønn omstilling i luftfartsindustrien.

Av Helene Husebø Publisert dato 06.05.2022 14:15 redigert 06.05.2022 15:28

Deltakere fra luftfartsbransjen rundt om i Europa diskuterte hvordan man kan jobbe med omstillingen til en grønnere luftfart samtidig som man sikrer arbeidstakerne i bransjen. Konferansen var en del av et større klimaprosjekt ETF driver i alle transportsektorer.

Parats nestleder Anneli Nyberg mener konferansen ga svært interessante innfallsvinkler til hvordan man sammen kan jobbe for en grønn omstilling.
– Vi ser at det er en hårfin balanse mellom å drive utviklingen i riktig retning, og samtidig hindre selskapene i å bedrive såkalt «greenwashing». Vi ser mange ambisjoner og store ord fra flyselskapene, men når det kommer til stykket ligger det lite bak, sier Nyberg.

Hun illustrerer med et vanlig eksempel, der man på flyvningen til en gitt destinasjon kan korte hviletiden til besetningen ved å kjøre fortere, og dermed bruke en hel del mer drivstoff.
– Man sier man tar miljø på alvor, men igjen bruker man ekstra drivstoff uten å blunke for å spare på ansattkostnader. Vi må presse på for større bevissthet rundt det som skjer, lære opp de tillitsvalgte og få dem til å stille riktige spørsmål. Skal Parat ta ansvar er vi nødt til å være en aktiv part, og dette la ETFs konferanse et godt utgangspunkt for, sier Nyberg.

Parat ble under konferansen også invitert av Dublins ordfører på mottakelse.
– Hun har bakgrunn som tillitsvalgt, og det var fint å se hvor oppriktig interessert hun var i luftfart og miljø. Irland er en øy, og er svært avhengig av flytrafikk. Likevel er de, som oss andre, avhengig også av at luftfarten må bli grønnere og mer miljøvennlig over tid, sier Parats nestleder.  

Våre medlemsblader
Video

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

Vaktskifte i NPL

Lyden av beredskap

Fagbevegelsens solidaritetsmarkering for Ukraina

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo