Les

Sammen for bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær

Forbundsleder Irene Hope vil bidra til at sykefraværet går ned. Foto: Parat
Arbeidsgiverorganisasjonen Virke og Farmasiforbundet og de hovedtillitsvalgte i Apotek1 og Boots apotek hadde onsdag og torsdag sitt årlige samarbeidsmøte.
Av Lill Jacqueline Fischer 21.11.2019 14:57

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke og Farmasiforbundet og de hovedtillitsvalgte i Apotek1 og Boots apotek hadde onsdag og torsdag sitt årlige samarbeidsmøte.

Sykefravær og hvordan partene sammen kan forebygge sykefravær var en av sakene som ble diskutert. Bedriftshelsetjenesten Stamina, som Apotek1 har avtale med deltok på møtet, og kom med verdifulle innspill.

Farmasiforbundets leder, Irene Hope, er opptatt av å redusere sykefraværet.
– Apotekene er små arbeidsplasser og når en ansatt er syk blir det stor belastning på de gjenværende, sier Hope.

Hope mener en årlig medarbeidersamtale ikke er nok.
–Vi må ha en kontinuerlig dialog om tilrettelegging for å forhindre sykefravær, sier hun.

Seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, AFI, Øystein Fossen, mente at en strategi for å få ned sykefraværet er å skape mer interessante og varierte arbeidsoppgaver, gi de ansatte mer autonomi, mer anseelse, slik at arbeidet oppfattes som meningsfylt.

Farmasiforbundets leder er enig i at dette er viktige virkemidler.
– Meningsfylte arbeidsoppgaver skaper en god motivasjon og arbeidsglede, og jeg har tro på at det kan bidra til å redusere sykefraværet, sier Hope.
 

Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

Parat arrangerer digital solidaritets­konsert

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo