Les

Samarbeider om opplæring av topptillitsvalgte

Foto: Gerda M. Sørli Brechan ​
Sammen med Høyskolen Kristiania lanserer Parat, Delta, Negotia og Finansforbundet et eget studium for topptillitsvalgte. 
Av Vetle Daler Publisert dato 31.08.2021 8:50 redigert 31.08.2021 17:08
Tirsdag starter utdanningen med samling på Thorbjørnrud hotel på Jevnaker. Formålet er at utdanningen skal gjøre de tillitsvalgte bedre i stand til å utøve vervet som topptillitsvalgte i egen virksomhet, eget forbund eller i YS.

20 heldige er utvalgt til å delta, og alle får forbundslederen eller nestlederen i sitt forbund som veileder. Deltakerne gjennomfører et «praksis-emne» som gir 15 studiepoeng. Overskriften på programmeter «Å bygge styrke gjennom samspill – et kompetanseprogram for topptillitsvalgte i YS».

Parat-leder Unn Kristin Olsen sier studiet skal legge vekt på den tillitsvalgte som leder og rollemodell, og som aktiv bidragsyter til det organiserte arbeidslivet.
– Jeg tror dette blir et bra tilbud til våre tillitsvalgte og som et påfyll til den utdannelsen vi allerede har får våre tillitsvalgte i Parat, sier hun til Parat24.
Våre medlemsblader
Video

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten