Les

Samarbeid for trygg oppvekst

Trygg oppvekst for barn og unge var tema da over 100 deltakere var samlet til konferanse på Gardermoen onsdag. Politilederlaget i Parat (NPL) var en av initiativtakerne. – Vi er helt avhengig av samarbeid på tvers av ulike etater og aktører. Derfor er konferansen så viktig, sier NPL-leder Geir Krogh.
Av Vetle Daler Publisert dato 19.09.2018 14:50 redigert 24.09.2018 11:05
«På tvers - sammen for en trygg oppvekst» var overskriften for arbeidskonferansen – et samarbeid mellom NPL, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Frivillighet Norge og foreldreutvalgene for skole og barnehage.
Hensikten er at de som jobber med barn og unge møtes på tvers – derav navnet på konferansen. Målet er å finne de gode eksemplene på lokalt samarbeid som virker. Konferansen skal oppsummeres i en rapport som danner grunnlag for det videre samarbeidet.

Hvordan gjør vi det?
– Flere yrkesgrupper og flere aktører må hjelpe til, skolen trenger et samlet grep hvor mange gode hjelpere deltar. Men hvordan gjør vi det? sa Skolelederforbundets Per Tronsmo da han åpnet konferansen. Konferansesalen var fylt til randen av deltakere fra skoleverket, politiet, foreldreutvalg, myndigheter og ulike organisasjoner.

Hovedpersoner i egne liv
På talerstolen sto blant andre representanter fra Kunnskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Oslo kommune, blant dem skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Hun mener det er for lite samarbeid på dette området
– Vi må bygge ned skottene. Vi jobber for mye i hver vår silo. Hvis vi skal klare å skape trygge og gode oppvekstvilkår for barn, som varer livet ut og til og med i generasjoner, må vi jobbe samen på tvers, sa Inga Marte Thorkildsen. Hun mener det viktigste er at de unge blir hørt.
– Vi må samarbeide med barn og unge selv og sørge for at de forblir hovedpersonene i sine liv, og henter ut råd fra dem om hva som er viktig for at de skal ha det bra i livene sine og bli mennesker som tør å ta en plass i samfunnet, sier hun til Parat24.
– Det er først og fremst de voksne som må jobbe med sitt syn på barn, og det er en lederoppgave å sikre dette. Et kjærlig, positivt og varmt syn på barn og ungdommer, som ofte møtes med mye skepsis, er bånnplanken i dette arbeidet, sier hun.

Tøyen og Groruddalen
I Oslo kommune er det mange eksempler på tiltak for bedre oppvekstvilkår for barn og unge, blant annet på Tøyen og i Groruddalen. Det finnes utfordringer i Oslo, men man bør ikke la seg forlede av mediebildet, ifølge seksjonssjef Tina Arnesen fra Bydel Bjerke.
– 97 prosent av barna som vokser opp i Groruddalen har det helt topp. Det er vanskelig å tro hvis du ser på mediebildet, sa hun i sitt innlegg på konferansen.

Handler om samfunnsansvar
NPL og Skolelederforbundet blant initiativtakerne til konferansen 
– Det er første gang vi er med på et slikt samarbeid, sier Geir Krogh, leder i NPL til Parat24. Han sier NPLs engasjement handler om politilederes samfunnsansvar.
– Dette handler ikke om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, men om samfunnsengasjementet. Forebygging er en vesentlig del av politiarbeidet, men politiet kan ikke klare dette alene. Vi er helt avhengig av et godt samarbeid på tvers med ulike etater og aktører i lokalsamfunnene. Derfor er denne konferansen så viktig. Jeg er glad for at Norges politilederlag og Skolelederforbundet, de to rene lederforbundene i YS, kan være faddere for dette viktige samarbeidet, sier han.
 
Våre medlemsblader
Video

Parat-landsmøtet 2024 i Tromsø

Hva vil Trump bety for verden?

Forventer godt oppgjør i staten

God jul og godt nytt år til deg som Parat-medlem!

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup