Les

Særaldersgrenser: Partene ikke involvert

Tidligere denne uka ble det klart at regjeringen vil oppheve plikten til å slutte ved oppnådd særaldersgrense i staten. Dette kan blant annet få konsekvenser for pensjon. Parat-advokat Andreas Moen er kritisk til prosessen.
Av Vetle Daler Publisert dato 19.06.2020 21:15 redigert 29.09.2020 14:56

Et forslag om å oppheve særaldersgrensene kommer snart på høring. Parat-advokat Andreas Moen har representert Parats hovedorganisasjon YS i forhandlingene om pensjon til de som har særaldersgrenser. 
Hovedorganisasjonene YS, Unio og LO har stått sammen og forhandlet om pensjon til de med særaldersgrenser uten å komme i mål. 

Når regjeringen går ut med at alle statsansatte skal få jobbe til de er 70, er dette et utspill vi er kritiske til, sier han til Parat 24.
Moen sier problemet ikke er at ikke det er fornuftig at noen grupper kan stå i jobb til de er 70.
Dette kan selvsagt være positivt for mange. Men at dette skjer uten noen grundig gjennomgang av de enkelte særaldersrensene, sikkerhets- og belastningsaspektene for de forskjellige gruppene, og uten partenes involvering, er umusikalsk fra regjeringen, sier han. 

Parat-advokaten er bekymret for at forslaget undergraver særalderspensjonen.
Pensjonen er begrunnet i aldersgrensene, og når man fjerner aldersgrensene, eller "plikten til å gå av", undergraver dette hele systemet for særalderspensjon, sier han.

 
Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten