Les

Særaldersgrenser kan bli avgjort onsdag

Forhandlingsmøtet med partene ledes av arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Regjeringen.
Regjeringen møter onsdag partene i arbeidslivet til forhandlinger om særaldersgrensene i offentlig sektor. Særaldersgrenser er en plikt til å slutte i jobben og bli alderspensjonist. Enkelte grupper kan bli pensjonister allerede ved fylte 57 år. 
Av NTB 12.02.2020 7:55
Forhandlingsmøtet med partene ledes av arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Forhandlingene omfatter mer enn 170 000 ansatte i staten, kommunene og helseforetakene som har særaldersgrense.

Behov for fratredelsesplikt
Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp), som leder arbeids- og sosialkomiteen, sier det er behov for fratredelsesplikt for enkelte yrker, om det begrunnes med helse eller sikkerhet. Han trekker fram operative politi- og brannbetjenter, sykepleiere og enkelte ansatte i forsvaret som eksempler.

Samtidig varsler Wiborg et behov for endring også for disse yrkesgruppene.
– Når om lag halvparten av dagens politifolk på særaldersgrense går rett over i en ny fulltidsstilling, samtidig som de mottar full alderspensjon, tyder det på at ordningen ikke er treffsikker og at alderspensjonen blir en slags bonuslønn i tillegg til full lønn annet sted enn i politietaten. Det er både dyrt for samfunnet og lite klok bruk av ressurser, mener han.

Bekymret for kutt
Norges Offisersforbunds leder Torbjørn Bongo er bekymret og mener de nye pensjonsreglene gjør at gruppen det nå skal forhandles om, vil kunne få kraftige kutt i pensjonen når de fyller 67 år.
– Fremtidige pensjonister, spesielt de yngste av medlemmene våre, vil kanskje gå ned 20–30 prosent i forhold til der de har vært. I verste fall kan de miste en firedel av pensjonen, sier han til NRK.

Grunnen til at særalderspensjonistene kommer så dårlig ut er at særordningene bare gjelder til de fyller 67 år. Deretter blir pensjonen regnet ut fra hvor mange år de har jobbet, og det er færre år enn for andre yrkesgrupper.

Tro på løsning
Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeidsdepartementet sier til NRK at de må finne måter å løse dette på, slik at det livsvarige pensjonsnivået ikke blir veldig lavt.

Ifølge NRK er målet at partene skal bli enige i løpet av noen timer. Selv om det skulle være stor avstand mellom tilbud og krav, har Einan god tro på en løsning.
– Vi har ambisjon om å bli ferdige onsdag. Det har vært en god og konstruktiv dialog, og vi har kommet veldig langt i den diskusjonen vi har hatt. Så jeg er optimist, sier han.
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo