Les

Særaldersgrenser: Etterlyser forutsigbarhet

Tillitsvalgte i Parat er skuffet etter bruddet i særaldersgrense-forhandlingene. Regjeringen må komme på banen og sikre yrkesgruppene med særalder en anstendig forutsigbarhet, sier Johan Hovde, leder i Parat forsvar.
Av Vetle Daler 14.02.2020 8:34
Parats medlemmer i Norges politilederlag og Parat forsvar er blant gruppene som er omfattet av særaldersgrenser. Onsdag strandet forhandlingene om pensjon for disse gruppene igjen. Leder i Parat forsvar, Johan Hovde, er skuffet.
Dette er skuffende. Vi i Parat forsvar er helt enig med YS-lederen når han sier at regjeringen svikter gruppene som har særaldersgrense. Nå må regjeringen komme på banen og sikre yrkesgruppene med særalder en anstendig forutsigbarhet, sier han til Parat24.

Også nestleder i Norges politilederlag i Parat er skuffet over forhandlingene.
At det må endringer til er vi omforent om, men det regjeringen nå foreslår, er i prinsippet å legge hele regningen for særaldersgrenseordningen i fanget på den enkelte som innehar plikten og rettigheten.

Gran sier diktering er ikke veien å gå i forhandlinger blant likeverdige parter. 
Regjeringens tilbud er så magert at man i praksis "snikeliminerer" særaldersgrensen, med det resultat at den enkelte arbeidstager selv må sørge for at man får en levedyktig pensjon, for eksempel gjennom egensparing i fond eller innbetaling til privat pensjonssparing, sier Frank Gran.

Les også: Brudd i forhandlingene om særalderpensjon
Våre medlemsblader
Video

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

Parats lederkonferanse

Digital lederkonferanse hver fredag

Forhandlingsstart i staten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo