Les

Særaldersgrensene skal under lupen

Politifolk er blant yrkesgruppene som kan gå av med pensjon tidligere enn andre. Nå skal særaldersgrensene for pensjon under lupen Foto: Istock.
En ny arbeidsgruppe skal vurdere dagens ordning med særaldersgrenser, altså yrkesgrupper med lavere aldersgrense for pensjon enn 70 år.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 25.01.2023 13:45

Arbeidsgruppen er nedsatt av regjeringen.
– I løpet av de siste tiårene er det flere ganger blitt pekt på at det bør gjøres en gjennomgang og vurdering av særaldersgrensene. Jeg er glad det viktige arbeidet nå er startet opp, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding.

Ifølge pensjonsavtalen fra 2018 skal det utredes og avtales pensjonsregler for personer med særaldersgrenser og som er omfattet av ny offentlig tjenestepensjon. Reglene gjelder for eksempel helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, renholdere, brann- og politifolk, som alle kan gå av med pensjon tidligere enn andre.

Den nye arbeidsgruppen skal blant annet redegjøre for den historiske bakgrunnen for særaldersgrense. De skal også vurdere tiltak som kan legge til rette for at folk i stillinger med særaldersgrense kan jobbe lenger eller gå over i annet arbeid.

Arbeidsgruppen ledes av Pål Molander, som er administrerende direktør ved Norsk institutt for vannforskning. Med seg i utvalget har han Bjørn Heine Strand, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet, Kari Røren Strand Sjefsforsker, Forsvarets forskningsinstitutt, Katharina Herlofson, Forsker 1, OsloMet og Simen Markussen, Direktør, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

Gruppen har frist til 1. juni i årVåre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup