Les

Russland og Kina øker etterretningstrykket mot Norge

Johan Hovde, leder i Parat forsvar. Foto: Vetle Daler
Etterretning fra Russland og Kina er den største sikkerhetstrusselen mot Norge, og operasjonene blir stadig mer koordinerte og effektive, mener E-tjenesten.
Av Vetle Daler 11.02.2019 14:14
– Etterretningstrusselen er den mest pågående og omfattende sikkerhetsutfordringen mot Norge og norske interesser. Russiske og kinesiske aktører står for hovedandelen av aktiviteten, og operasjonene er mer koordinerte, skriver E-tjenesten i sin ugraderte vurdering av aktuelle sikkerhetstrusler mot Norge i 2019. Etterretningssjef Morten Haga Lunde og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) presenterte vurderingen sammen mandag.
– Målene er politiske og militære, så vel som forskningsinstitusjoner og bedrifter med tilgang til høyteknologi, heter i rapporten.

Falske nyheter
Etterretningstjenesten påpeker også at Russland og Kina samarbeider mer enn tidligere.
– Fokuseringen på militærmaktens utvikling, og konflikten med Vesten, fører til at Russland i større grad vender seg mot Kina for å få støtte til utbygging av infrastruktur. Det militære samarbeidet mellom Russland og Kina vokser også, heter det i rapporten.
– På sikt må vi være forberedt på et tydeligere kinesisk nærvær også i nærområdene våre, fortsetter E-tjenesten.

Videre merker de seg at Russland fortsetter med sine forsøk på å undergrave politiske prosesser og øke polariseringen i Europa og NATO. At dette enkelte ganger blir avslørt, ser ikke ut til å påvirke den russiske aktiviteten, ifølge E-tjenesten.
– I tillegg til falske nyheter, etableres en voksende mengde redigerte nyhetssider som systematisk setter vestlige samfunn og verdier i et dårlig lys. Norge er ikke noe unntak, skriver de.

Færre angrep i Europa
Ekstremistgruppen IS, eller ISIL, har også utgjort en betydelig trussel mot norske og vestlige mål de siste årene. Men både antallet planlagte og utførte terrorangrep mot mål i Europa fra islamistiske ekstremister gikk kraftig ned i fjor: Mens det i 2017 ble registrert 25 gjennomførte og 28 avvergede angrep, var tilsvarende tall i fjor ni gjennomførte og ti avvergede angrep.
– Antallet terrorangrep utført av islamistiske ekstremister i Europa er halvert fra 2017, en trend som man regner med vil fortsette i 2019, ifølge E-tjenesten.

Viktig for Norges sikkerhet
Johan Hovde leder Parat forsvar, som organiserer både sivilt og militært ansatte i forsvaret. Han sier forsvarets etterretningsvirksomhet er svært viktig for Norges sikkerhet.
– Når vi ser kompleksiteten i trussel- og risikobildet, skaper det en forståelse av at Norge fortsatt skal jobbe med etterretningsvirksomhet og bygge kunnskap og kompetanse for den komplekse globale verden vi lever i. Slik sikrer vi at vi har best mulig kunnskap om eventuelle trusler, og dermed kan forebygge eventuelle hendelser rettet mot oss, sier han til Parat24. 

(©NTB)
Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo