Les

Rusreformen: Fraråder avkriminalisering

Parat politiet og Norges politilederlag i Parat advarer mot avkriminalisering av narkotika. Tirsdag deltok de i en stortingshøring om regjeringens forslag til rusreform.
Av Vetle Daler Publisert dato 17.03.2021 18:55 redigert 17.03.2021 21:10
Regjeringens forslag til rusreform var gjenstand for en høring i Stortinget denne uka, og Parat politiet og Norges politilederlag i Parat (NPL) deltok med sine synspunkter.

Både Parat politiet og NPL støtter hensikten med reformen, der formålet er å sikre hjelp og oppfølging til personer med rusavhengighet.
– Parat politiet er likevel skeptisk til å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika, og konsekvensene dette kan medføre i det forebyggende perspektivet, spesielt mot barn og unge, sier nestleder i Parat politiet Cecilie Haugsvær Pukstad. 

NPL-leder Marit Ellingsen er enig.
– Reformen treffer så mange ulike brukergrupper, og det som er fornuftig oppfølging for tunge rusavhengige, kan framstå direkte skadelig for unge som flørter med rus og rusmidler. Det framstår derfor som uklokt å avkriminalisere bruk og besittelse for alle rusbrukere, sa hun i høringen.

Ellingsen er også bekymret for at politiets mulighet til å avdekke organisert kriminalitet vil bli begrenset. 
– Politiet vil med dette forslaget miste viktige verktøy i form av tvangsmidler som politiet er avhengig av for å kunne bekjempe organisert kriminalitet, sier hun.

Rusreformen skal etter planen behandles i Stortinget i begynnelsen av juni.

Se redigert opptak fra høringen

Se hele høringen her

Les også: Politilederne kritiske til rusreformen

Les også: Hjelp, ikke straff mot narkotikabruk (ekstern lenke)
 
Våre medlemsblader
Video

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

Rusreformen: Fraråder avkriminalisering

Følg YS inntektspolitiske konferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo