Les

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Konserntillitsvalgt i Schibsted ASA, Rune Berge, er utnevnt til årets tillitsvalgt i Parat 2021. Berge får prisen for sin lange og gode innsats for Parat fra han meldte seg inn i 2009 og frem til i dag. 
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 17.11.2021 16:30 redigert 19.11.2021 12:36

Prisen, som består av en gunstglassbolle og en reisegavesjekk fra Parats samarbeidspartner Gjensidige, ble delt ut på landsmøtemiddagen onsdag kveld. 
 

Han startet raskt opp en klubb på arbeidsplassen, hvor han møtte stor motstand. Skepsisen mot fagforeninger og tariffavtale var stor i virksomheten. 
– Ledelsen ville blant annet kutte i pensjonsordningen fordi de fikk økte kostnader som følge av innføring av tariffavtalen. Saken ble omtalt i media og kommentatorer brukte ord som fagforeningsknusing, sa Parat-leder Unn Kristin Olsen i sin tale ved overrekkelsen.

Det er Parat Media som har foreslått Rune Berge. I sin begrunnelse skriver de blant annet:

"Etter en tid med aktiv verving og promotering av verdien av en arbeidstakerorganisasjon på arbeidsplassen, fikk årets tillitsvalgt etter hvert endret holdningen til tariffavtale og fagforening totalt. Mye takket være hans tilnærming og forståelse for helheten i selskapet og forretningsmodellen." 

For to år siden ble Rune Berge konserntillitsvalgt i Schibsted ASA.
– Også i denne rollen har han fått utrettet mye til det beste for ansatte, ledelsen og konsernet. Hans kontaktnett, den tilliten han har oppnådd og kompetansen han innehar gjør ham i stand til å benytte seg av både formelle og uformelle nettverk, sa Olsen.  

Hun fortsatte med å si at Berge er et svært godt eksempel på at det meste kan oppnås ved forståelse for helheten og betydningen av partssamarbeid i lokale selskaper og på konsernnivå. 
– Rune Berge har bygget sten på sten for å få den posisjonen han har i dag.  Fra å “stå i krigen” da han ble tillitsvalgt i Finn.no, til å være konserntillitsvalgt i Schibsted ASA, med kontor i samme etasje som konsernledelsen. Nå nyter årets tillitsvalgt stor respekt både blant ansatte og ledelse, sa Parat-lederen.

Sammen med HR-sjefen i Schibsted holdt Rune Berge innlegg om medbestemmelse på årets YS-konferanse.
– Der uttalte han blant annet at de tillitsvalgte ikke vil være sand i maskineriet – men bidra slik at omstillingene går “smoothere”. Og det er vel få bransjer hvor det har vært større omstillinger enn i mediebransjen, sa Unn Kristin Olsen. 
 

Parat-lederen avsluttet med å si at Rune Berge representerer den type tillitsvalgte Parat ønsker å ha –  en tillitsvalgt med stor innflytelse og som har muligheter til å påvirke beslutningene på egen arbeidsplass og i virksomheten.


Våre medlemsblader
Video

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

Nyvalgt lederduo i Parat

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten