Les

Rom for reallønnsvekst i statsoppgjøret

YS-delegasjonen i statsoppgjøret. F.v. Pål N Arnesen, Jens Jahren, Tore Leirfall og Unn Kristin Olsen Foto: Vetle Daler
YS Stat, som forhandler på vegne av Parat og en rekke YS-forbund, krever reallønnsvekst for alle statsansatte når årets lønnsoppgjør i staten starter tirsdag. – Det er mindre å forhandle om enn det vi har vært vant til de siste årene, men jeg er optimistisk til at vi skal få til dette, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.
Av Helene Husebø Publisert dato 01.09.2020 7:05 redigert 01.09.2020 20:32
Til tross for at rammen fra frontfaget ble 1,7 prosent i år, mener Arnesen det er rom for reallønnsvekst for YS-medlemmene i staten. 
– Det er mindre å forhandle om enn det vi har vært vant til de siste årene, men jeg er optimistisk til at vi skal få til dette, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Han sier at YS stat ikke ønsker penger til lokale forhandlinger i år.
– Ut fra situasjonen vi er oppe i, ønsker vi ikke å fordele penger ut til lokale forhandlinger. Både korona og rammens størrelse tilsier et sentralt, generelt lønnstillegg i år, sier Arnesen.

YS Stat er også opptatt av kompetanseutvikling for de ansatte. 
– Det er i tidligere forhandlinger blitt opprettet arbeidsgrupper som har jobbet med dette, og dette vi forventer at anbefalingene fra gruppene forventer vi blir tema under forhandlingene. Det må stilles sterkere krav til statlige virksomheter når det gjelder kompetanseutvikling, sier han. 

Parat er det største YS-forbundet i staten. Parat-leder Unn Kristin Olsen sier at Parat i dette oppgjøret er opptatt av å styrke lavtlønnedes lønnsutvikling, og til å motvirke kjønnsbaserte lønnsforskjeller.
– Dessuten mener vi at tillitsvalgtes lønn skal vurderes særskilt ved lokale forhandlinger, og krever at tillitsvalgtes lønnsutvikling skal være minst på nivå med gjennomsnittlig lønnsutvikling for virksomheten, sier Olsen, som utgjør YS Stats forhandlingsdelegasjon sammen med Pål N. Arnesen, Jens Jahren (BFO) og Tore Leirfall (YS). 

Dette er kravene:
• Reallønnsvekst
• Lønnstillegg gis som sentralt, generelt tillegg til alle
• Arbeidet med kompetanseløft for statsansatte videreføres

Fakta:
YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund som har medlemmer i staten: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon (BFO), AVYO, Skatteetatens Landsforbund, Norsk Tollerforbund, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Skolelederforbundet og STAFO.

Forhandlingene i staten skal være avsluttet innen 15. september.

Kravdokumentet fra YS Stat

Våre medlemsblader
Video

Nå starter «storrengjøringen»

Flytrafikken øker på Gardermoen

Lærer å støtte kollegaer som sliter

Lederkonferansen 2021 - dag to

Lederkonferansen 2021

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten