Les

Revidert nasjonalbudsjett: Dette betyr det for lommeboken

Arkivfoto, replikkordskifte mellom Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og finansminister Siv Jensen (FrP) under fremleggelsen av regjeringserklæringen. Foto: Stortinget

Skattepengene kan komme tidligere, nygifte får bedre nytte av skattefordeler og veteranbiler blir billigere. Men mulige rentehopp kan krympe lommeboken.

Av NTB 15.05.2019 10:37

Dette er konsekvensene av noen av nyhetene som kom fram i revidert nasjonalbudsjett.

– Fra et forbrukerståsted er det ikke de største endringene i dette budsjettet, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea til NTB.

Hun trekker likevel fram to punkter som folk kan merke direkte:

* Skattepengene vil komme tidligere. Nå leverer man skattemeldingen i april, og får penger man eventuelt har til gode på skatten utbetalt i juni. Men neste år kan dette bli utbetalt allerede to uker etter at man leverer skattemeldingen, varsler regjeringen.

Skatteregler endres
* Regjeringen varsler endringer i skattereglene for ektefeller. Tidligere har folk som gifter seg etter 31. oktober, ikke kunne dra nytte av skattefordelene ved ekteskapet ved neste skatteår. I stedet har de vært nødt til å vente til året etter dette igjen.

– Nå foreslår regjeringen at alle som gifter seg fram til 31. desember, skal skattlegges som ektefeller det påfølgende året, forklarer Incedursun.

Bompengekutt
Noen har mer grunn til å juble over revidert nasjonalbudsjett enn andre.

Dette gjelder blant annet dem som jevnlig kjører gjennom bomstasjonene ved Halsnøysambandet i Hordaland, Tverlandet-Godøystraumen i Nordland eller Listerpakken i Vest-Agder.

Som varslet har nemlig Frp fått gjennomslag til å sette av 200 millioner kroner for å stenge ned disse bomstasjonene tidligere enn planlagt.

Mulig rentehopp
Bor du i resten av landet, er det ikke mange flere endringer som går direkte inn i privatøkonomien til folk flest.

Indirekte vil imidlertid regjeringens oljepengebruk kunne få betydning for alle som har boliglån. Regjeringen legger nemlig opp til å bruke 238 milliarder kroner av oljefondet i år – 7 milliarder mer enn planlagt, noe mange frykter kan føre til rentehopp.

– Det er renteeffekten som virkelig kan bli merkbar for mange. Å tråkke hardere på gassen når farten i økonomien allerede er god, kan før til raskere og kraftigere renteoppgang. Det er noe alle med boliglån vil merke, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 til NTB.

Fakta om de viktigste endringene i revidert nasjonalbudsjett
* Bruken av oljepenger – midler hentet fra oljefondet – økes med 7 milliarder til 238 milliarder kroner totalt.

* Statens skatte- og avgiftsinntekter blir 3 milliarder lavere enn antatt siden stadig flere kjører elbil. Bensin- og dieselbiler er pålagt langt høyere avgifter enn elbiler.

* Regjeringen bevilger 1,5 milliarder kroner ekstra til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig.

* 430 millioner til klima- og miljøtiltak. Av disse får klimainvesteringsfondet Nysnø 100 millioner og Enova 50 millioner. 25 millioner går til fylkeskommunene for å støtte omlegging til hurtigbåter med nullutslipp, mens 60 millioner skal brukes til å flytte godstransport til jernbane.

* 250 millioner til vedlikeholde jernbane for å forebygge forsinkelser på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.

* Bevilgningen til planleggingen av Ringeriksbanen og ny E16 mellom Bærum og Hønefoss kuttes med 511 millioner. Årsaken er en forsinkelse i planleggingen av prosjektet.

* 340 millioner bevilges til ny E18 i Bærum – etter at støtte til prosjektet ble trukket så sent som i desember.

* 200 millioner til å bygge ned bomstasjoner og betale ned gjeld på følgende strekninger: Fylkesvei 544 (Halsenøysambandet i Hordaland), fylkesvei 17 (Tverlandet – Godøystraumen i Nordland) og Listerpakken i Vest-Agder.

* Kommunene får en vekst i såkalt frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner.

* Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem der staten tar halve regningen.

* Merverdiavgift på ebøker og strømmetjenester med ebøker fjernes.

* 105 millioner til lokale idrettsanlegg gjennom kompensasjon av merverdiavgift.

* 100 millioner til nytt utstyr i politiet.

* Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.

* 66 millioner til å øke taket for bostøtte for barnefamilier og større husstander. Samtidig vil 3.100 færre motta slik støtte.

* 50 millioner til bredbåndsutbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bytte ut, samt til å koble opp husstander og virksomheter som blir berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.

* 30 millioner til å opprettholde Veterinærinstituttets kontorer i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

* I tillegg er det foreslått en lang rekke mindre endringer.

Våre medlemsblader
Video

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo