Les

Rettssak mot CHC Helikopterservice

Parat-medlemmer i CHC Helikopterservice får ikke lønn og pensjonskompensasjon, som forventet, etter at de er virksomhetsoverdratt fra Lufttransport Rotorwing. Foto: CHC.
Parat fører tirsdag og onsdag sak for Hålogaland lagmannsrett i Tromsø, der Parat-medlemmer i CHC Helikopterservice ikke får lønn og pensjonskompensasjon, som forventet, etter at de er virksomhetsoverdratt fra Lufttransport Rotorwing.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 24.08.2023 15:15
Parat-advokat Christen Horn Johannessen sier det er enighet om at det foreligger en virksomhetsoverdragelse, etter anbudskonkurranse om virksomheten på Svalbard, der piloter, redningsmenn og teknisk bakkepersonale ble overført fra Lufttransport Rotorwing til CHC Helikopterservice.
– Vi mener våre piloter og redningsmenn, som kom fra Lufttransport, skal innplasseres i det samme lønnssystem som gjelder i virksomheten de nå er overdratt til. Da skal de innplasseres i forhold til sin ansiennitet fra Lufttransport. Motparten mener derimot det er tilstrekkelig at de ansatte som er overdratt får den samme lønnen som de har hatt tidligere, sier Horn Johannessen.

Strid om både lønn og pensjon
Parat-advokaten sier spørsmålet derfor gjelder overføring av ansenitet og hva som er gjeldende tariffavtale for ansatte med den samme ansienniteten i CHC Helikopterservice.
– I tillegg til lønnsinnplassering, mener vi våre medlemmer skal ha med seg sin individuelle kompensasjon for bortfall av ytelsespensjon som er opparbeidet hos tidligere arbeidsgiver, sier Horn Johannessen.

Motparten er uenig
Advokat Tarjei Thorkildsen i advokatfirmaet BAHR, representerer CHC Helikopterservice i saken, og bestrider både lønnsspørsmål og kravet om pensjonskompensasjon.
– I sluttberetningen skriver han at pilotene og redningsmenn vil få en betydelig lønnsøkning, dersom Parat når frem med sitt synspunkt, noe han mener det ikke er grunnlag for. Videre hevder han at ansatte, overdratt fra Lufttransport Rotorwing, skal innplasseres i eksisterende pensjonsordning for ansatte i CHC Helikopterservice.

I tillegg til advokat Christen Horn Johannessen, representeres Parats medlemmer av advokat Sigurd Øyvind Kambestad, begge i Parat. Dom i saken forventes innen fire uker.
 
Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo