Les

Rett til sykepenger for å ta vaksine

Du har rett til sykepenger når du skal ta vaksine, men bare hvis du er borte hele dagen. Hvis ikke må arbeidsgiver og arbeidstaker finne løsninger Foto: iStock
Myndighetene har nå presisert at ansatte har rett til sykepenger for å ta vaksine, men bare når fraværet er en hel dag.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 20.07.2021 10:25

I andre situasjoner må arbeidsgiver og arbeidstaker finne løsninger sammen, skriver Simployer på sin hjemmeside.
Det er til nå satt over 4,6 millioner vaksinedoser i Norge. Svært mange av dem som har fått vaksine er naturlig nok arbeidstakere.

Simployer, som blant annet gir råd til arbeidsgivere, skriver at de får mange spørsmål om ansattes rett til fri med lønn eller sykepenger når arbeidstakere må ta vaksine i arbeidstiden.
– De fleste vil være enige om at det er viktig at så mange som mulig tar vaksine, og at arbeidstakerne så langt det lar seg gjøre må få mulighet til å møte opp når de får tildelt tid til vaksine. Samtidig er det sånn at retten til sykepenger ført foreligger når den ansatte er borte en hel dag, med mindre man har en gradert sykmelding. I tillegg kommer jo kravet om at man skal være arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade. Ingen av disse vilkårene vil normalt være oppfylt når man skal ta vaksine, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken.

Å ta vaksine vil nok for mange anses som «koronarelatert», men det har likevel ikke vært dekket av forskriften frem til nå.

Ny presisering i regelverket
Nå er det imidlertid presisert i retningslinjene til forskriften § 3-1 at det også gis rett til sykepenger «dersom det er nødvendig å være fraværende fra arbeidet i minst en arbeidsdag for å ta covid-19 vaksine».
– Vaksinasjon for korona går nå altså inn under «koronarelatert fravær». Selv om det også gjøres unntak fra sykdomskravet i forbindelse med vaksinering, stilles det som krav at den ansatte må være fraværende minst en dag for å ha rett på sykepenger. Det kan være for de som har lange avstander til vaksinesenter eller hvor det av spesielle grunner må være borte lengre enn normalt, sier Simployers rådgiver.

Må være fleksible
For ansatte som kun trenger å være borte deler av dagen for å ta vaksine, må arbeidsgiver og arbeidstaker komme frem til en løsning.
«Arbeidstaker og arbeidsgiver forventes å være fleksible og finne gode løsninger som legger til rette for at arbeidstakere kan ta vaksine, uten at de må være mer borte fra arbeidet enn nødvendig», heter det i de nye retningslinjene.

– Vi har siden vaksineringen startet rådet arbeidsgivere og arbeidstakere til å snakke sammen og finne gode løsninger for dette. Med litt fleksibilitet på begge kanter vil dette skape minst mulig utfordringer, sier sier Karoline Dystebakken i Simployer.

 

 
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo