Les

Rekordmange unge kombinerer jobb og skole

Rekordmange unge i jobb ved siden av skolegang. Foto: istock.
Statistisk sentralbyrå (SSB) melder i dag at rekordmange unge kombinerer jobb med skolegang. Foreløpige tall viser at en av fire under 30 år, både jobber og var under utdanning i 2021. Dette er den høyeste andelen registrert i statistikken som strekker seg tilbake til 2008.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 31.08.2022 9:45 redigert 20.09.2022 13:43

60 prosent av studenter ved universitet- og høyskoler jobber

I 2021 gjennomførte SSB Studenters levekårsundersøkelse – Av undersøkelsen fremgikk det at ni av ti deltidsstudenter jobbet ved siden av studiene, og at mer enn seks av ti heltidsstudenter gjorde det samme. I følge denne undersøkelsen rapporterte studentene også at de hadde høy arbeidsbelastning. 

 Hovedårsakene som ble trukket frem av studentene til at de kombinerte jobb ved siden av studier var: 

  • For lite støtte fra Statens Lånekasse
  • For å dekke nødvendige utgifter
  • For å kunne ha et sosialt studentliv

Serviceyrker størst blant unge

24,5 prosent av de unge som rapporterte at de arbeider ved siden av studiene jobber innenfor varehandel. Tett etter følger helse- og omsorgsyrker med 19 prosent. Overnattings- og serveringsvirksomhet var på 9,9 prosent. En fordeling som historisk har ligget stabilt, ifølge SSB. 

Stor etterspørsel etter arbeidskraft

2021 markerer den høyeste sysselsettingen målt av unge på 14 år.  Dette henger sammen med behovet for arbeidskraft etter pandemien.

Seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB, Tonje Køber uttaler på deres sider at kun 9,6 prosent under 30 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 2021. I tillegg ble andelen registrerte arbeidsledige i denne aldersgruppen halvert mellom 2020 og 2021 – fra 2,2 til 1,1 prosent.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup