Les

Rekordhøyt sykefravær

En må tilbake til 2009 for å finne like høye sykefraværstall som i fjerde kvartal 2021. Foto: Vetle Daler/Parat
Sykefraværet i fjerde kvartal var på 6,8 prosent, noe som er det høyeste nivået siden 2009.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 03.03.2022 8:35 redigert 03.08.2022 11:19

– Sykefraværet i Norge fortsetter å øke og var i forrige kvartal det høyeste siden 2009 – et år preget av svineinfluensa og finanskrise. Mye av økningen kan forklares med koronasmitte, sier statistikksjef i NAV, Ulf Andersen, i en pressemelding.

– Fra juli til september i 2021 var sykefraværet på det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det totale sykefraværet i fjerde kvartal viste en økning på 2,5 prosent fra tredje kvartal. Det legemeldte sykefraværet var 5,5 prosent, en økning på 2 prosent.
De siste ukene har enkelte kommuner meldt om et sykefravær på rundt 20 prosent i forbindelse med smittetoppen i omikronbølgen. Det er derfor grunn til å tro at tallene også vil fortsette å øke i første kvartal i år.

Flere kvinner med koronafravær
Fordelt på kjønn viser tallene at sykefraværet var 5,2 prosent for menn og 8,6 prosent for kvinner. Økningen for menn var størst med 4 prosent, mens det for kvinner var 1,6 prosent.
Det er koronafravær som er den store driveren for økningen. Tallene viser at flere kvinner enn menn hadde koronafravær.
– Dette kan skyldes at de i større grad jobber i yrker med mye nærkontakt med andre mennesker. Det gjør dem mer utsatt for smitte, og de har sjeldnere mulighet til å jobbe hjemmefra ved karantene og lette symptomer, sier Andersen.

Stort sykefravær i helsevesenet
Tallene fra NAVl viser at det er helse- og sosialtjenestene som hadde det høyeste sykefraværet med 8,9 prosent, en økning på 7,5 prosent fra samme kvartal året før.
Helse- og sosialtjenesten tapte over over 2,6 millioner dagsverk i fjerde kvartal 2021.. Fem prosent av fraværet utgjør koronarelaterte diagnoser.
Det var også over 6 prosents sykefravær i næringsgruppene transport, lagring og undervisning, noe som er en tredobling for disse gruppene.

Flere unge sykmeldte
Tallene viser at det er størst økning i fraværet i aldersgruppen 20–24 år, med en økning på 17,2 prosent.
Sykefraværet øker minst i aldersgruppen 60–64 år.

 

 
Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo