Les

Regjeringen vil fjerne tillegg for uføre

Regjeringen foreslår å fjerne tillegget som skal skjerme for uføre for levealdersjusteringen i alderspensjonen. Foto: iStock.
Regjeringen foreslår å fjerne tillegget som skal skjerme for uføre for levealdersjusteringen i alderspensjonen. Skjermingstillegget kompenserer uføre, som ikke kan øke sin alderspensjon ved å stå lenger i arbeid slik yrkesaktive kan. 
Av NTB 17.09.2019 9:07
Nå mener regjeringen at uføretrygdede som blir alderspensjonister kan få opptil 50 000 kroner mer i årlig alderspensjon enn yrkesaktive som går av i tidlig 60-årene, ifølge Dagens Næringsliv.
– Det kan spares inn 1,3 milliarder kroner i 2030 gjennom endringen. Forslaget er i tråd med arbeidslinjen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til avisen.

Hun viser til at Stortinget ved innføringen av skjermingstillegget i 2011 forutsatte at det skulle revurderes «etter noen år». Den foreslåtte endringen gjelder dem som er født i 1954 eller senere.
– Vi ser at regjeringen nok en gang legger til grunn at uførhet er et personlig valg fremfor noe man av medisinske grunner blir tvunget til. Vi vil kjempe hardt imot at forslaget blir realisert, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).
 
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo